Khalid Mahmood Oslos kommende ordfører?

Ap politiker Khalid Mahmood tar fatt på sin sjette periode i bystyret, og er fornøyd med at Oslo-borgerne stemte han frem til en femteplass.

-Er du fornøyd med valgresultatene generelt for partiet ditt?
-Arbeiderpartiet har gjort et veldig bra valg. Selvfølgelig skal vi aldri være helt fornøyd; vi kunne gjort det enda bedre. Vi ser også potensialet for å gjøre det bedre, for vi ser at valgdeltakelsen i de tradisjonelle Arbeiderpartiområdene er fortsatt lav, men sett i lys av det mener vi at vi har gjort et bra valg og er fornøyd med innsatsen.

– Nå har jo 17 prosent av bystyrerepresentantene etnisk minoritetsbakgrunn; på hvilken måte tror du dette vil påvirke politikken?
– Ja, nå er jeg jo av den oppfatning at en demokratisk sammensatt representasjon alltid bør gjenspeile det som egentlig er sammensetningen av samfunnet. Så sånn sett er jo det veldig positivt. Samtidig må jeg jo også få understreke at her bidrar Arbeiderpartiet veldig sterkt; i vår gruppe har jo 40-45 minoritetsbakgrunn. SV har for så vidt også et bra bidrag. Så her synes jeg de andre partiene har noe å tenke på.

Foto: Henrik Kreilisheim

– Skulle du helst sett at det var flere?
– Ja, hvis de andre partiene hadde klart å bidra med noe, hadde vi klart å få med flere og det hadde jo definitivt vært et pluss.

– Du har vært innom de fleste områdene innenfor politikk; nå i det siste har du blant annet engasjert deg for idrett, for eksempel cricket?
– Jeg har jo vært både skolepolitiker, miljøpolitiker, samferdelspoliker; og nå er jeg i byutviklingskomiteen. Så alt dette er jo et stort interessefelt. Men jeg må jo få lov til å si at idrett er jo det jeg ser på som den beste måten for ungdom å utfolde seg på. Gjennom idrett kan vi oppfostre en bra energi og stimulans for ungdommen. Idretten gir jo også så mye tilbake til samfunnet i form. Cricket er en stor idrett i verdenssammenheng; og den kom tilbake til Norge gjennom innvandringen. Det har jo bidratt til at den idrettsgrenen er i stor vekst her. Derfor bør det legges til rette for at den idretten kan utfoldes på en forsvarlig måte, og slik er det ikke idag. Det er dårlige forhold på de banene som finnes; og vi synes at denne idretten har blitt såpass viktig at disse ungdommene fortjener noe bedre. Det kommer til å være en gledens dag for meg når det blir et nytt klubbhus på Ekebergsletta.

– Du uttalte deg om Toril Fiskerstrand i etterkant av de rasistiske bemerkelsene som ble tatt opp av en skjult mikrofon av P3 under valgkampen. Ble du skuffet da hun likevel ble valgt inn i bystyret?
– Jeg ble ikke overrasket. Men skuffet ble jeg. Jeg vet ikke hva som ville skjedd med Toril Fiskerstrand om hun ikke hadde kommet med disse uttalelsene. Men hvis det er slik at uttalelsene var grunnen til at hun ble valgt inn, så er dette selvfølgelig veldig skuffende. Jeg tror at vi lever i et samfunn som er i ferd med å akseptere et flerkulturelt samhold, derfor er det trist at slike uttalelser ikke hindrer å føre en slik person videre i systemet. Men det er jo retten til velgerne å avgjøre slik de vil. Det som er skuffende for oss, er at vi har en kollega som bærer på slike holdninger.

Khalid legger til at han lurer på hva som ville blitt utfallet om slike uttalelser hadde kommet fra en muslimsk politiker- om det norske samfunnet. – Hvordan ville vi reagert?
– Jeg er ikke overrasket, som sagt. Jeg vet at det er mennesker der ute med visse negative holdninger. Men jeg er spesielt skuffet over denne representanten, og jeg kan komme til ha store problemer med å forholde meg normalt til denne personen. Jeg vil alltid sitte med en mistanke om at hun mener at jeg, eller andre med pakistansk og afrikansk bakgrunn, kan sees på som snyltere på fellesskapet.

– For noen måneder ble det skrevet et kronikk av en ung homofil muslim som du svarte. Han skrev om i hvilken grad han var i stand til å stå frem som homofil i muslimske og pakistanske miljøer. Du har sagt at du vil kjempe for at homofile muslimer skal aksepteres, er dette noe du vil ta initiativ til å diskutere igjen?
– Min holdning er jo veldig klar her. Jeg mener at når vi går inn for forby diskriminering basert på rase og etnisk opprinnelse, så må vi også være beredt på å jobbe mot diskriminering basert på kjønn og seksuell legning. Og hvis det er noen som ber meg om det, hvis dette er noe som blir et autorisert tema, så må vi som politikere gå i bresjen for det. Jeg har blitt personlig blitt hetset for det synet, men det er noe jeg kommer til å fortsette å ha.