Kumulering et demokratisk problem?

Det betyr at dersom en folkegruppe er samstemt, kan denne gruppen ha ganske stor innflytelse over hvem som sitter i bystyrer.

Som for eksempel tamilene. I forrige periode satt Yogaraja Balasingam (Ap), men så ønsket han å trekke seg og den unge Khamshajiny Gunaratnam ble oppmuntret til å stå til valg.

Ved siste kommunevalg var Balasingam en av de som fikk flest personstemmer og ble valgt inn i bystyret i Oslo. Og denne gangen var det Gunaratnam som var ment å komme inn, og dette fikk tamilene til.

Somaliske Ahmed Ali Wais er et annet eksempel. Han er gjenvalgt for en ny periode.

8 av 15 bystyrerepresentanter for Arbeiderpartiet i Drammen har innvandrerbakgrunn. Fire av disse er inne takket være personstemmer. I Drammen har mellom18 og 19 % av innbyggerne en annen kulturell bakgrunn, mens i bystyret blir det altså 29 % med minoritetsbakgrunn. (14 av 49 har minoritetsbakgrunn).

Å kumulere og gi personstemmer er en demokratisk rett. Det er få etniske nordmenn som gir politikere personstemmer, og derfor gir det skjeve utslag når innvandrere i stor utstrekning benytter seg av denne demokratiske muligheten, påpeker valgforsker.

Denne ordningen er lite kjent for nordmenn. Problemet oppstår imidlertid dersom nordmenn begynner å favorisere etnisk norske.

Da kan innvandrere lett forhindres ved at etniske nordmenn favoriserer og gir personstemmer til listekandidater med norske navn.

Da har vi kanskje et demokratisk problem eller hva?