Hva er pent?

Alle i landsbyen vår regner henne som en gudinne, sier faren Shambhu. Lakkshimi gjennomgikk en operasjon og de overflødige kroppsdelene ble fjernet. En slik medfødt ”skade” ville i Norge blitt kalt funksjonshemning og sett ned på.

I indiske glamourblader kan man se kvinner med fettvalker og fete lår, og den ideelle størrelsen for damer er 42. Dette ville i Norge blitt karakterisert som overvekt. I andre land er overvekt symbol på velstand og status.

Den som har litt lysere brunfarge i huden får større oppmerksomhet og bedre behandling enn en som er helt svart i en rekke sørafrikanske land. At til og med noen indere blir sett på som ”hvite” i enkelte townships viser relativismen knyttet til hva som er ”hvit.” Hva som er normalt i Norge i dag trenger ikke å være det samme om ti år et annet sted i verden.

I India har transkjønnede personer en spesiell plass i samfunnet. Det er de som velsigner et nyfødt barn eller de nygifte, mens i Norge opplever de transkjønnnede diskriminering og utestengning fra samfunnet, og blir dessuten fortsatt stemplet som ikke-normale.

Statistikk for et par år siden viste at kun tre kvinner med pakistansk bakgrunn er gift med norske menn.

Det at svært få har valgt en etnisk norsk mann er uten tvil et uttrykk for holdninger og distanse som eksisterer blant innvandrerkvinner generelt og muslimske kvinner spesielt.

Således er det også mulig å påstå at når etnisk norske menn eller kvinner konsekvent utelukker en person med en annen hudfarge som en mulig kandidat for intime relasjoner kan dette være et resultat av historiske konstruksjoner av hva som er fint og ikke fint, hva som er normalt og ikke normalt, og hva som er hvitt og ikke hvitt. Denne konstruksjonen påvirker hvilke valg man tar.