Etiopiske jøder protesterer mot løftebrudd

29 år gamle Taish Tafaka, som bor med sine fire brødre i Israel har i årevis ventet på resten av familien. – Hvorfor holder de oss atskilt? Mine foreldre like mye jøder som meg, sa hun oppgitt til Israel News. 8700 etiopiske statsborgere har nå i flere år ventet på innreisetillatelse. Problemet er at mange konverterte tilbake etter først å ha gått over til etiopisk kristendom for å unngå forfølgelse i hjemlandet, noe som gjør det vanskelig å bli anerkjent som jødisk minoritet av staten Israel. Stadig flere israelere ser på falashene som “gratispassasjerer” som oppgir jødisk status for å komme inn i landet, og rasistiske episoder mot gruppen har økt i omfang.

Alan Brooks minnes
Alan Brooks, en viktig, men nokså ukjent leder i anti-apartheidsbevegelsen, døde i London i mai i år, 67 år gammel. Han får denne måneden en større nekrolog i Sør-Afrika på nettstedet Politicsweb, skrevet av forfatter Paul Trewhela. Brooks levde store deler av livet i eksil, og organiserte diverse forskningsarbeid og politisk aktivitet fra sin base i London. Vendepunktet i Brooks politiske liv kom, som for en del andre idealistiske hvite studenter, i 1960 da 60 svarte ble drept av politiet i Sharpeville. Han kom senere i konflikt med nåværende president Thabo Mbeki da han i 1980 rapporterte til ANC om betydelige problemer ANCs informasjonsavdeling, DIP, ledet av Mbeki. Konflikten var noe av bakgrunnen for at Brooks ikke vendte tilbake til Sør-Afrika i 1990. Mange hadde forventet at han ville innta en sentral plass i den nye regjeringen etter Apartheid, men Brooks var redd for represalier fra Mbeki, og jobbet på 90-tallet for FN i Somalia.

Vil boikotte antirasisme-konferanse
USA vil sammen med Canada og Israel la være å delta i neste års Verdenskongress mot rasisme i regi av UNESCO, skriver CNS News. Konferansen, som skal holdes i Geneve, har allerede blitt sterkt kritisert etter at land som Iran og Libya fikk plass i planleggingskomitéen og boikottrioen frykter en gjentagelse av konferansen i Durban i 2001, når et flertall av landene fordømte Israels politikk som “rasistisk”. Amerikanerne har også oppfordret andre land til å droppe konferansen. – Vi kan ikke være med på en kongress hvor det er såpass ensidig kritisk fokus på USA og Israel, sier talskvinne for USAs utenriksdepartement Kristin Silverberg til CNS News.