Hvem leser Utrop?

Utrop ble startet som nettportal i 2001, og papiravis i 2004. Avisen gjennomførte nylig en leserundersøkelse der over halvparten av leserne svarer at de har god eller meget god nytte av avisen. Et klart flertall svarte at innholdet er spennende og interessant. 13 % sier seg enig i at innholdet provoserer.

Halvparten mener innholdet på nettsiden Utrop.no er relevant, interessant og av god kvalitet. 43 prosent svarer at Utrop.no oppdateres ofte nok.

Utrop ble grunnlagt av Majoran Vivekananthan, som i dag er daglig leder, og har journalister fra alle verdenshjørner i staben sin. Ansvarlig redaktør er Alfredo Biamont.

– Utrop er først og fremst en abonnementsavis, men vil i fremtiden satse sterkere på løssalg. Vi har dessuten en meget godt besøkt nettside, sier Vivekananthan. Utrop har tidligere gitt ut ungdomsmagasinet Lixom, driver, utroptv.no og kontaktforumet ishq.no, Norges første kontaktforum for minoritetsungdom.

– Utrop har en unik posisjon i det flerkulturelle Norge, og gir perspektiver som de større mediene ofte går glipp av. Vi har opparbeidet oss et bredt kildenettverk, og bidrar dermed til ytringsmuligheter og større kunnskap om Norges mangfold, sier Biamont.

Hva slags lesere?
Utrops lesere har bakgrunn fra Asia, Afrika, Europa, Latin-Amerika, Midt-Østen, Nord-Amerika og Australia. Kort sagt en meget mangfoldig gruppe. Blant yrkesgruppene finner vi flest lesere i offentlig sektor. Grupper som lærere, forskere, journalister og politikere er også godt representert. Det er en viss overvekt av yngre lesere.

Kunnskap om minoriteter
En god del oppgir i leserundersøkelsen informasjonssøk relatert til egen jobb som hovedårsak til at de leser Utrop. 42 prosent oppgav kulturinteresse som hovedårsak, og 37 prosent igjen at de jobber med spørsmål knyttet til minoritets- og migrasjonsfeltet. Biamont forteller at avisens strategi fremover er å

∙Stadig forbedre kvaliteten på nyhetstoff ∙Satse mer på saker som går i dybden og analyserer

∙Prøve ut flere spennende layoutløsninger.

∙Sikre oss kilder som ikke når frem i mainstream-media.

Som flermedium går vi en spennende tid i møte. Vi håper at du som leser vil sette pris på å bli kjent med Utrop, utrop.no og utroptv.no.