Fem prosent stemmer Frp

0
Frp har ligget høyt på den siste tidens meningsmålinger. Men tall fra forrige kommunevalg viser at partiet «for folk flest» kun fikk fem prosent blant velgere med minoritetsbakgrunn i Oslo. Ap fikk 53 prosent i den samme gruppen.

Etniske kandidater

0
Såkalte minoritetspolitikere må drive politikk og ikke la seg bruke til lojalitetsbasert stemmesanking i egen etnisk gruppe.

Jens skyter spurv med kanon

0
Regjeringens 13 punkters forslag til innstramning av asylpolitikken er blitt sterkt kritisert fra mange hold.

Uhøflige drittunger

0
Senest i dag gjorde jeg en hårreisende observasjon. Hårreisende ut ifra hvilke normer for sosial samhandling jeg har lært og som jeg anser for å være den rådende norm for sosial samhandling i Norge.

Innvandring sikrer velferden

0
Norge har en minoritetsbefolkning av etter hvert betydelig størrelse. Det er ikke til å undres over at dette kan skape en viss friksjon. Men truer innvandringen selve samfunnssolidariteten – og dermed velferden – slik enkelte har hevdet?

Staten er blendahvit

0
Den norske staten har nesten ingen ledere med ikke-vestlig bakgrunn. Kun 2,8 prosent av de ansatte i statsadministrasjonen har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Direkte aksjon

0
Da kom jeg til Oslo for bare 15 år siden, ble jeg ganske fort møtt av noen overraskende nyheter, som min kone og mine døtre viderebragte, selvfølgelig men den klare baktanke å sjokkere meg. De sa at om du glemte noe på gata her i landet, fikk du det som regel tilbake dagen etter.

Hva skjer med meg?

0
hva sier jeg? hvem snakker med meg? hva snakker jeg om? hvem tuller med meg? hva skjer med meg? er det jeg som blir gal? er det...

Gud hjelpe flyktningene!

Når flyktninger holder seg i flyktningleirer med blå plasttelt.

En nødvendig dissens

Hensynet til barns rettigheter og ønsket om å følge FNs anbefalinger er hovedårsakene til at SV så seg nødt til å vise avstand fra regjeringas varslede innstramninger i asylpolitikken. Norsk asylpolitikk skal ikke bestemmes av svingninger i antall søkere.