93 prosent er i jobb eller under opplæring

Vellykket integrering i Verdal

Verdalsprosjektet «Krafttak for inkludering» ble startet opp i 2006. Tre år senere er prosjektet et kroneksempel på vellykket integrering av innvandrere. 86 prosent er i arbeid etter å ha deltatt i prosjektet.

Prosjektet har vært et samarbeid
mellom Verdal kommune i Nord-Trøndelag, private og offentlige bedrifter for å møte bedriftenes behov
for arbeidskraft og samtidig bidra til integrering av innvandrere i
arbeidslivet. Målgruppen har vært innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn og innvandrere som leter etter jobb etter endt norskopplæring.

Over forventning
Målet var at 70 prosent av deltakerne skulle få jobb i regi av prosjektet. I mai i år, to måneder før prosjektet avsluttes, hadde 86 prosent av deltakerne fra første og andre år av prosjektet fått seg arbeid.

– Grunnen til at prosjektet var så vellykket er at vi har tatt
bedriftenes ønsker til etterretning, vi har drevet arbeidslivsrettet
norskopplæring, en offensiv arbeidsformidling og presentert
innvandrerne som en ressurs, heller enn klienter, sier prosjektleder
Toril Sundal Leirset.

– Prosjektet har også fungert som en døråpner, og bedrifter utenfor prosjektet ansetter folk med innvandrerbakgrunn i større grad enn før.

Massoud Mirgathi, NAV Verdal

På grunn av finanskrisa måtte skiftet prosjektet fokus fra arbeid til kvalifisering høsten 2008. Nå satser prosjektet på å gi flest mulig kunnskaper som de kan bruke i en jobb når økonomien blir bedre igjen.

Tilsammen er 92,8 prosent av deltakerne i arbeid eller under fagopplæring.

Mindre fremmedfrykt
Verdal kommune har en avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å ta inn 35 flyktninger i kommunen hvert år. Massoud Mirgathi, konsulent i NAV Verdal ser med glede på hvordan innvandrerne har blitt mer integrert i kommunen. Han mener at Verdal har blitt et flerkulturelt samfunn der innvandrere og nordmenn lever side om side. Han har merket at holdningene til innvandrere har bedret seg siden han kom på 1990-tallet.

– Prosjektet har også fungert som en døråpner og bedrifter utenfor
prosjektet ansetter folk med innvandrerbakgrunn i større grad enn før, sier han.

Ny karrierevei

Jacob Kuteh (45) kom som
FN-flyktning fra Elfenbenskysten til Verdalen i 2004. Han hadde flyktet
fra krigen i Liberia. Egentlig er han utdannet innenfor teknologi, men
prosjektet klarte ikke å skaffe han en relevant jobb. Før han
kom til Norge han imidlertid jobbet med barn og flyktninger i
forskjellige humanitære organisasjoner på Elfenbenskysten. Nå jobber
han i Reinsholm barnehage i Verdalen. Han trives kjempegodt i jobben og
er veldig takknemlig for den muligheten han har fått gjennom prosjektet.

– Dette er på en måte en fortsettelse av karrieren min. Prosjektet ga meg en jobb og mulighet
til å leve et selvstendig liv i Norge, sier Jacob Kuteh (45).

Han er en av 42 personer som har deltatt i prosjektet
«Krafttak for inkludering».

Eksempel til etterfølgelse

Seniorforsker Tove Håpnes hos Sintef Teknologi og samfunn har fulgt prosjektet siden oppstarten og er veldig positiv.

– Prosjektet har revet ned muren mellom arbeidslivet og det offentlige kvalifiseringssystemet for innvandrere. Selv kommuner som har kommet langt med integrering kan lære av prosjektet i Verdal, sa Håpnes i et intervju med NRK.

Hun mener det vil lønne seg for det offentlige hjelpeapparatet å endre sin praksis, etter modell av hva man har fått til i Verdal.

Smitteeffekt
I juli 2009 avsluttes Verdalsprosjektet, men nabokommunen Levanger har allerede bestemt seg for å arbeide etter modellen i Verdalsprosjektet. – Vi håper at myndighetene vil forstå bedre arbeidslivets rolle i integreringspolitikken, sier prosjektleder Toril Sundal Leirset. Hun håper også at flere kommuner enn Levanger kan bli inspirert av prosjektet.

I Verdal kommune utgjør andelen ikke-vestlige innvandrere 2,6 prosent av den totale befolkningen. På
landsbasis utgjør innvandrere 7,2 prosent av den totale befolkningen.

Fakta:

Verdalsprosjektet «Krafttak for inkludering» startet opp i 2006. Prosjektet er støttet av Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID), Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), Verdal Kommune og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Prosjektet avsluttes i juli 2009.

De som står bak Verdalsprosjektet Krafttak for inkludering, er Verdal kommune, Aker Verdal, COOP Inn-Trøndelag, Verdal Næringsforum, NHO Trøndelag, Fellesforbundet LO/Nord-Trøndelag, NAV Verdal og Verdal videregående skole.