Leder med lokkende latter

–  Jeg hoppet i stolen da Utrop kontaktet meg for å spørre om jeg ville ta jobben som redaksjonsleder. Det var en veldig hyggelig overraskelse, og jeg takket ja med stor glede, sier Saroj Chumber, som nylig tiltrådte som redaksjonsleder i Utrop. 

Da sjefredaktør Majoran Vivekananthan ringte satt hun hjemme med brukket bein, derav den litt forsiktige responsen.

Saroj Chumber kjenner avisen godt fra før. Hun har jobbet i Utrop som journalist siden 2008, da hun begynte som stipendiat. Kollegene beskriver henne som faglig dyktig, engasjert, ryddig og fokusert. Hun er et menneske som tar jobben på alvor. Og så er hun alltid blid. Hennes latter kan høres selv i de mest stressende situasjoner. Det er sikkert en av årsakene til at mange oppfatter henne mer som venn enn som kollega.

Det er en balansekunst å skrive om kritikkverdige saker i innvandrerkulturen.

– Hvordan er jobben?

– Den nye stillingen medfører andre oppgaver enn å skrive, så det vil bli en overgang. Jeg må tenke litt annerledes, og ikke bare på egne saker. Vi er en liten redaksjon, og det kan by på en del utfordringer. Men jeg håper jeg kan innfri de forventningene Utrop har til meg.


–  Utrop ferier 5-årsjubileum. Hvordan tenker du deg Utrop fem år frem i tiden?


–  Utrop har alltid vært en seriøs avis, med god utvikling fra starten. Jeg tror avisen kommer til å bli enda bedre fremover.


–  Norge trenger flere journalister med innvandrerbakgrunn? Hvordan kan vi få det?


–  Dessverre er journalistyrket ikke så ettertraktet for mange med minoritetsbakgrunn. De vil helst jobbe som leger, ingeniører eller ha andre jobber som de mener er tryggere. Men jeg ser nå en del flinke journalister med minoritetsbakgrunn som kan være til inspirasjon for andre.


– Har du noen fordel av å ha en annen kulturell bakgrunn enn norske journalister har?

Det er både fordeler og ulemper med å være innvandrer. På den ene siden er andre innvandrere mye mer åpne når de hører at man har samme bakgrunn som dem og kanskje også snakker deres språk. Det blir lettere å bruke egne landsmenn som kilder, noe som kan gjøre sakene bedre, sier hun.  

Ulempen er når man skriver om kritikkverdige saker i innvandrerkulturen. Da blir man fort stemplet som illojal. Man glemmer ofte at journalistikk handler om å være nøytral, kritisk og upartisk. For en journalist med flerkulturell bakgrunn er det en fin balansekunst: å ha tillit i eget miljø og ikke være redd for å skrive om ubehagelige tema som har med kulturell bakgrunn å gjøre.

–  Hva er dine planer for fremtiden?

–  Jeg har ingen bestemte planer ennå, utover å jobbe for Utrop. Drømmen er å skrive ferdig boken min som jeg har holdt på med i tre år. I tillegg til flerkulturelle spørsmål er jeg veldig opptatt av kvinnespørsmål og kvinners rettigheter. Selv i Norge er det lang vei å gå når det gjelder likelønn og rekruttering av kvinner til lederstillinger. Tenk da hvor lang veien for kvinner med minoritetsbakgrunn er. Jeg tenker ofte på det, og hvordan kan jeg bidra til at flere kan få et bedre liv som likestilte, og med tilgang til de samme godene som norske medsøstre.

– Hva handler boken om?

– Den er inspirert av folk som jeg har møtt i livet. Jeg har vokst opp i mange land ettersom min far var diplomat, og dette har påvirket mitt liv, men boken er ikke en selvbiografi.

…og så er du mye på Facebook?


–  Ha, ha. Kanskje fordi jeg ikke har noe sosialt liv…

Fakta Saroj Chumber

Alder: Vil ikke oppgi på grunn av aldersdiskriminering

Aktuell som: Redaksjonsleder i Utrop

Utdanning: Bachelor of Arts i India. To års journalistutdanning fra Norges Kreative Fagskole

Opprinnelsesland: India

Familie: En sønn på 9 år

Dårlige sider: Ubestemt, fjern til tider

Gode sider: Prøver å være rettferdig

Hobby: Skrive, lese bøker, blogge og film