Folkeuniversitetet anbefaler alle å bruke Utrop i norskopplæringen

Utrop populær på norskkurs

Folkeuniversitetet bruker Utrop aktivt i norskopplæringen og anbefaler alle som driver med norskkurs å bruke Utrop.

Utrop får skryt både for valg av tema og for lettnorsk.

– Temaene i avisen er perfekte for deltakere på våre kurs, sier Zuzana
Weiterschütz, studentkonsulent ved språkavdelingen på Folkeuniversitetet


Lett å forstå

– Vi er veldig fornøyde med Utrop. Avisen skriver om temaer som er perfekte for vår målgruppe.

Zuzana Weiterschütz, Folkeuniversitetet

Siden 2008 har Utrop satset på å gjøre språket i avisen lettere. Blant annet har mange av sakene lettleste sammendrag. Sammendraget sier kort hva artikkelen handler om,
og så kan leseren selv bestemme om hun vil vite mer om saken.

– Jeg skjønner ikke så mye av det som står i VG, sier Letay Kidane. Hun kom fra Etiopia for litt over ett år siden. Hun vil gjerne følge med på nyheter, men foreløpig er det veldig tungt å lese norsk. Derfor er hun veldig glad for at det finnes lettleste aviser som Utrop og Klar Tale.

Nedime Bushi kom fra Kosovo i 2005 og synes også at språket i norske aviser kan være vanskelig.

– Utrop er en fin avis. Den tar opp interessante temaer og er lett å forstå, sier hun.

Fin i norskundervisningen

Folkeuniversitetet har abonnert på Utrop i over ett år og bruker avisen i norskopplæringen.

– Når avisen kommer ut deler vi den ut til deltakerne. Alle får en time på å finne en artikkel de liker og så diskuterer vi artikkelen etterpå, sier Weiterschütz.

Folkeuniversitetet er så fornøyd med Utrop at de har anbefalt alle andre norskkurs å ta i bruk avisen. Weiterschütz forteller at deltakerne synes avisen både er interessant og lett forståelig.

Både på skolen og på fritiden
Soe Moe Aung fra Burma leser Utrop både på skolen og på biblioteket på Rosenhof skole når han har tid. Han liker de artiklene som forteller om hva innvandrere kan gjøre for å tilpasse seg det norske samfunnet.

– Utrop skriver mye bra om hvordan det er å bo i Norge og hvordan innvandrere og nordmenn kan forstå hverandre bedre, sier han.

Nedime liker best artiklene som har med hijab og integrering å gjøre, mens Letay synes det var interessant å lese om Sri Lanka.