En gang homo, alltid homo

Det finnes en rekke begreper om mennesker som føler seg tiltrukket av personer av eget kjønn. Utrop gir deg en oversikt.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Hvilke begreper man bruker om seg selv, henger gjerne sammen med identitet – homofil, homse, likekjønnselskende, lesbisk, lesbe og så videre.

Det er vanlig å dele seksuell orientering inn i tre aspekter:

Tiltrekning, adferd og identitet. Disse aspektene er delvis uavhengige av hverandre og gjelder både for heterofile og homofile. For homofile og lesbiske er det ofte slik at det tar tid før alle disse tre aspektene går hånd i hånd. Tiltrekningen kommer gjerne lenge før adferden, og det å komme fram til en sikker identitet som homofil, lesbisk eller bifil tar gjerne mange år.
 
FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at konvensjonens diskrimineringsforbud også gjelder for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

Ordliste:

Homofil fra gresk homos (samme) og fil (venn). Homofil brukes til å beskrive en persons seksuelle legning og/eller
seksuell tiltrekning til personer av samme kjønn. Også akseptert som betegnelse av de som selv har denne legningen.

Bifil
er et begrep som brukes av og om mennesker som ikke utelukkende føler
tiltrekning til mennesker av et bestemt kjønn. De forelsker seg i og
tiltrekkes av både damer og menn.

Lesbisk brukes om en homofil kvinne og ordet stammer fra den greske øya Lesbos.

Skeiv har  etter
hvert blitt mer vanlig. Det er et begrep som ofte brukes av de som
mener at eksisterende kategorier for kjønn, seksualitet og identitet er
for trange og ekskluderende.
Homofili kommer fra gresk homos-samme og  filos-venn.

Bifil brukes om en person som både er tiltrukket av menn og kvinner

Transperson
brukes om personer som utfordrer, utforsker eller ikke passer inn i sosiale normer for kjønnsutrykk. Herunder: transvestitter, transeksuelle, og crossdressere.

Kilder:

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH),
Human Rights Watch ( HRW), International Gay and Lesbian Human Rights Comission (IGLHRL),
Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN), Wikipedia, Amnesty International Norge, Aftenbladet.no.

Tall hentet fra The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and  Intersex Association (IGL) sin rapport “State Sponsored Homophobia”, mai 2009.