– Taushetsplikt i fare

 
Fagforbundet reagerer på regjeringens forslag om å unnta ansatte i asylmottak fra taushetsplikt, og at de skal pålegges å utlevere informasjon til utlendingsmyndighetene.
0Shares

Fagforbundet Norsk forening for asylmottaksarbeidere er svært skeptisk til forslaget.

Mottaksansatte kan miste sin rolle som nøytral part mellom myndigheter og beboere dersom forslaget går igjennom.


Det er vanskelig å gå bak ryggen på mennesker du har blitt godt kjent
med, sier miljøarbeider og tillitsvalgt i Norsk forening for
asylmottaksarbeidere, Helle Godnes, til NRK.

Bakgrunnen for forslaget er at departementet ser et behov for at relevante opplysninger i søkeres sak skal komme fram.

– Vi håper forslaget ikke går gjennom fordi det kommer til å bli en belastning å vite at du har en plikt til å melde fra, tror Godnes.

Mer effektiv grensekontroll
Grenselovutvalget leverte i dag forslag til ny grenselov til justisminister Knut Storberget.

– Dette er et ledd i regjeringens arbeid med å modernisere og styrke grensekontrollen, sier justisminister Knut Storberget.

Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere
og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antallet
identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet, er viktige mål ifølge Justisdepartementet.

Det skal etableres et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og
en egen transportenhet.