Slakter Oslos internasjonale arbeid

Fattigdom fratar barn muligheter for deltakelse, sier lokalpolitiker i SV, Ivar Johansen. Han foreslår ulike utjevningstiltak for å få bukt med problematikken.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
- Det er egoismen som står i høysete når Høyre-Frp-byrådet overfor bystyret fremmer forslag til strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid, sier Ivar Johansen som er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite.
0Shares

– Selv et lite avsnitt om å bidra “solidarisk til utvikling og forbedring
av tjenestetilbudet i våre samarbeidsbyer” i Øst- og Sentral-Europa er
plassert under et delmål om at det skal gi “ny kunnskap og inspirasjon
i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet til byens
innbyggere,” hevder Johansen som også er internasjonal leder i SV.

Han understreker at det ikke er satt noen mål om internasjonal solidaritet eller kunnskapsoverføring til andre land, og heller ingenting om fred- og konfliktsarbeid.

– Alt er plassert inn i
en ramme for hva som tjener Oslos “internasjonale posisjon og konkurranseevne” og hva som
tjener “Oslo kommunes interesser,” sier han.

Her er byrådets forslag