Etterlyser mer oppfølging av elever i faresonen

Krever tiltak nå

Denne høsten står svært mange elever ved videregående skoler i fare for å droppe ut. Utdanningsforbundet krever nå strakstiltak av regjeringen.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Våren 2009 vedtok stortinget retten til til styrke norskopplæring for alle elever med mangelfulle norskkunnskaper. Elever med minoritetsbakgrunn får også muligheten til å bruke to år ekstra til å fullføre videeregående skole.

Men disse tiltakene er ikke nok til å hindre frafall. Derfor har Utdanningsforbundet i brev til kunnskapsdepartementet krevd strakstiltak dene høsten.

– Flere gutter enn jenter sliter med lese- og skrivevansker. Dette gjelder også majoritetselevene. Det er hovedgrunnen til at det er flere gutter slutter på videregående utdanning. I Kunnskapsdepartementet arbeider vi får å få en yrkesfagopplæring som er mer praktisk innrettet og mer yrkesrelevant. Det vil bety mye for motivasjon til mange elever, sier Lisbeth Rugtvet, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Flere gutter enn jenter sliter med lese- og skrivevansker. Dette gjelder også majoritetselevene.

Riverside ungdomshus er et godt eksempel på at det er mulig å motivere ungdommer til å utdanne seg videre.Riverside ungdomshus tilbyr ungdommer mellom 15 og 23 år, som står uten skoleplass eller jobb, kurs innenfor IKT, kjøkkendrift og catering, web-design og film- og videoteknikk.

Ifølge Carl Thomas, teamleder ved Riverside ungdomshus, øker pågangen til kursene ved Ungdomshuset mest nærmere slutten av høsten. Det er ofte da de fleste ungdom merker om de takler skolen eller ikke.

Mangler oppfølging
Hans Petter Rode er oppsøkende miljøterapeut ved Riverside ungdomshus. Han mener at en av årsakene til det store frafallet er mangel på oppfølging.

– Det sier seg selv at en lærer med 30 elever umulig kan følge opp hver enkelt elev. En del elever som dropper ut av skolen har foreldre som ikke nødvendigvis har godt nok kjennskap til norsk skolesystem. Disse ungdommene trenger ros, oppmuntring og tett oppfølging.Man burde også tilrettelegge for mer praksis og mindre teori i skolen.