Mer vold mot kvinner i Spania

I Spania er det flere menn som slår damene sine. Det sier spansk politi. 40 kvinner har blitt drept av mennene sine i år.

TV og aviser i Spania forteller om vold
mot kvinner hver dag. I september arresterte politiet 176 mennesker
for vold i hjemmet, skriver spaniaavisen.no.

I byen Valencia arresterte politiet
flere menn som hadde truet kjæresten eller familien. Det samme
skjedde i Alicante. Blant annet tok politiet en 23-åring. Politiet
mener at han hadde truet søsteren og foreldrene. De hadde fått
psykiske skader, mener politiet.

Mindre likestilling
Tove Smaadahl er daglig leder ved Oslo
Krisesenter. Hun har hørt mange historier om vold i hjemmet. 58
prosent av menn som drepte kvinner i Norge gjorde det fordi han ville
ha makt over kvinnen.

Kvinner kan også være sjalu, men de dreper mennene sine veldig sjelden.

Vold også i Europa
– Det er mindre likestilling i Spania
enn i Norge. Det kan være grunnen til at mange menn slår eller
dreper kvinner, sier Smaadahl.

Fakhra Salimi er daglig leder for
MIRA-Senteret. Det er viktig å forstå hvordan volden er i
forskjellige land, mener hun.

– I Europa tror mange at det er mest
afrikanske og asiatiske menn som er voldelige. Men i Øst- og
Sør-Europa er det mange voldelige menn. Likestillingen har heller
ikke kommet så langt som i Norge.

Ikke sjalusi
Salimi synes det som skjer i Spania er
veldig alvorlig. Salimi vil gjerne at EU og EØS også skal jobbe med
likestilling, ikke bare med økonomi. Det må være en diskusjon om
vold mot kvinner i EU og EØS mener hun. Politikerne der må forstå
hvor viktig likestilling er.

Mange spanske kvinner bekymrer seg over
volden mot kvinner i Spania, forteller Salimi. I Spania er det en
sterk macho-kultur. Spanske menn kan være aggressive og sjalu. Når
en mann dreper en dame, skriver spanske aviser ofte at det er
sjalusidrap.

Tove Smaadahl liker ikke ordet
sjalusidrap.

– Kvinner kan også være sjalu, men
de dreper mennene sine veldig sjelden. På ni år har seks kvinner
drept mennene sine. Fem av disse brukte narkotika, sier hun.