Bergensskole samlet inn 1100 kilo avfall

Miljøflinke elever

Innvandrerbarn i Fredrikstad kan ikke lenger regne med kommunal støtte til intensiv norskopplæring. Foto: Arkiv.
Foto: Saroj Chumber
Elevene på Møllergata skole har vært med på det landsomfattende miljøprosjektet "Operasjon Duppeditt" i november. I det vellykkede prosjektet har elever fra diverse skoler samlet inn miljøfarlig småelektronikk (EE-avfall).

Sentrumsskolen Møllergata har både elever med minoritetsbakgrunn og etnisk norske elever. I første uken i november samlet elevene i 3. og 4. klasse inn cirka 4-5 kilo elektrisk og annet avfall hjemmefra. Skolen leverte det innsamlede avfallet til kommunale mottak og til utsalgssteder for småelektronikk.

– Alle elevene synes at det var morsomt. De gjorde en kjempebra innsats, forteller kontaktlæreren i klasse 4 A Kirsten Munthe-Kaas.

Engasjerer elevene
Munthe-Kaas mener at elevene må bli mer miljøbevisste, og derfor er det viktig at skolen skaper engasjement. I naturfag i år hadde de miljø som tema. Og hver uke prøver skolen å informere elevene om klima og hva de kan gjøre for å forbedre det. De får vite om farlig avfall og hvilke skader miljøgiftene kan påføre mennesker.

Emily
Foto : Saroj Chumber

Utslippskuttene må komme fort.

Nina Dessau, Global Migrants for Climate Action

– Vi oppfordrer barna til å bidra ved at de kildesorterer melkekartonger, skrur av lyset når de forlater klasserommene og følger med på hva mediene skriver om klimaet, sier Munthe-Kaas.

Elever ved møllergate skole er miljøbevisste og lærer om global oppvarming på skolen.
Foto : Saroj Chumber

Ifølge Kirsten har prosjektet Duppeditt synliggjort elevenes engasjement for klimaet. Foreldrenes engasjement er imidlertid like viktig for å gjøre barna mer miljøbevisste, mener hun. Foreldre bør oppmuntre barna til å bidra til å redde klimaet. Barna kan for eksempel ta ansvaret hjemme med kildesortering.

Elever ved møllergate skole er miljøbevisste og lærer om global oppvarming på skolen.
Foto : Saroj Chumber

– Hva har elevene samlet mest av?

Albert
Foto : Saroj Chumber

– De har samlet lysstoffrør, sparepærer, batterier og en del mobiltelefoner.

Foto : Saroj Chumber

500 ungdommer
I samarbeid med Operasjon Duppeditt deltok om lag 500 ungdommer fra Operasjon dagsverk
en ungdomsorganisasjon som støtter blant annet utdannings- og opplæringsprosjekter i Afrika, Asia og
Latin-Amerika. Ungdommene trålte store områder for å fylle opp poser med kassert småelektronikk.
Totalt ble det samlet inn 3 634 kilo i Nordland, Hordaland, Buskerud,
Telemark, Akershus, Oslo, Hedmark, Østfold, Finnmark og Tromsø.

Kunnskap: Elever ved møllergate skole er miljøbevisste og lærer om global oppvarming på skolen.
Foto : Saroj Chumber

Aller mest samlet de inn på Bergen Katedralskole, hvor de fikk inn over 1100 kilo.

Selin
Foto : Saroj Chumber

Skolene har et ansvar
Nina Dessau, styreleder i Global Migrants for Climate Action (GMCA), jobber for tiden med en kampagne som heter 10:10 Norge, der målet
er å kutte ned CO2-utslippene med 10 prosent i løpet av 2010.

Jenny S skriver svar om miljø.
Foto : Saroj Chumber

– Skolene vet at de har et ansvar for
klimaet, og 10:10-kampanjen er en ideell måte å engasjere elevene på. Alle kan bli mer bevisste på hvor mye de slipper ut, sier hun.

Ifølge henne er det viktig at privatpersoner, bedrifter, og alle slags institusjoner –
skoler, fotballklubber, fagforbund – kutter CO2-utslippene sine.

– Klimautviklingen har gått så fort de siste årene, vi har
kommet nær det farlige punktet hvor den kan bli umulig å stoppe.
Utslippskuttene må komme fort. Norge og andre land i Vesten
slipper ut mye CO2 som allerede har forverret klimaet i store deler av
verden, sier Dessau.

Om Operasjon Duppeditt
«Operasjon Duppeditt – Småelektronikk-kampanjen, 1.-8.november 2009» er en nasjonal og lokal kampanje for innsamling av Elektronisk avfall. Målet for kampanjen er å bygge kunnskap om dette samt sette innsamlingsrekord for småelektronikk.

To hele Eiffeltårn av småelektronikk (EE-avfall) skulle samles inn. Bak den storstilte aksjonen sto Avfall Norge i samarbeid med Miljøverndepartement, Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Statens Forurensingstilsyn (SFT). Store returselskaper for elektronikk deltok også.

UNDERSAK:

Seks elever fra Møllergata om miljøet

1. Hva kan du selv og din familie gjøre for å ta vare på miljøet?

2. Hva vil du si til de som bestemmer over landet (politikere) at de må gjøre med miljøet?

3. Hva kan skje hvis det blir mer global oppvarming?

Rami Chumber (9)

1. Kildesortere, kaste mindre søppel.
2. Sørge for at folk reiser mindre og lage miljøvennlige fabrikker.
3. Kalde steder som Grønland og Sydpolen kan smeltes og det kan bli oversvømmelse.

Julie Hilmarsen (9)

1. Ikke spytte og ikke kaste søppel på bakken og passe på at alt er bra i naturen.
2. At man kan kjøre mindre bil og at man alltid tar buss og trikk.
3. At det ikke blir så mye vinter. Når Nordpolen og Sydpolen smelter, blir det mer vind og storm.

Emily Mikkelsen Jatta (9)

1. Vi må kildesortere papir, spesial- og restavfall.
2. Vi må si
til politikere at vi ikke skal forsøple.
3. Isen smelter på Grønland og Sydpolen og det blir ikke vinter her i Norge, men bare sommer.

Yousef Hjelde Elmofty (9)

1. Vi kan passe på å ikke kaste søppel i naturen og byen. Ikke kjøre mye bil, ikke røyke og kaste røyk på bakken.
2. Selge bensin mye dyrere slik at T-banene går oftere.
3. At isen på polene smelter og at det blir mye mer uvær for eksempel, som storm og oversvømmelse. Det kommer til å skje masse rart med naturen.

Albert Astrup Hansen Hagen (9)

1. Ikke kjøre bil til skolen og ikke kaste søppel på bakken.
2. Ta vare på miljøet og ikke lage mange plastikkleker til barna. Hvis dere gjør det blir jeg veldig glad.
3. Da kan jorda eksplodere. Og da blir jeg ikke glad hvis det skjer. Ta vare på miljøet, takk. I verden er det mye fint.

Selin Inci (9)

1. Ikke kaste søppel i naturen. Ikke kjøre bil hvis det ikke trenges.
2. Gjøre det enklere å sortere søppel. De burde lage biler som går på batteri.
3. Masse klimaendringer. Isen på polene kan smelte.