Invitasjon til seminar om holdningsskapende arbeid mot tvangsekteskap

0Shares

Seminaret er for de frivillige organisasjonene som har fått
prosjektstøtte av IMDi til arbeidet med å forebygge tvangsekteskap.