Liker å jobbe med barn

Rosemarie
Foto: Ambisjoner.no
Author Recent Posts Øystein Røe Latest posts by Øystein Røe (see all) Suksesshistorier - 31.05.2010 Suksesshistorier - 20.05.2010 Suksesshistorier - 03.05.2010 Navn: Rosemarie Reyes Medina Alder: 23 Hjemsted: Oslo Utdanningsretning/endelig tittel: Førskolelærerutdanning Lærested: Høyskolen i Bergen, Landås læreravdelingen Hvor langt har du kommet i utdanningen?Jeg går nå på andre året. Hvorfor valgte du denne utdanningen?Fordi […]
Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn: Rosemarie Reyes Medina

Alder: 23

Hjemsted: Oslo

Utdanningsretning/endelig tittel: Førskolelærerutdanning

Lærested: Høyskolen i Bergen, Landås læreravdelingen

Hvor langt har du kommet i utdanningen?

Jeg går nå på andre året.

Hvorfor valgte du denne utdanningen?

Fordi jeg synes det er spennende å lære om barn og deres utvikling, samt være med på å påvirke dem på en positiv måte.

Hva lærer du?

Jeg lærer blant annet om barn og deres utvikling, planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet i en barnehage, og hvordan lede og veilede personalgruppen for å kunne bidra til en kvalitetsheving i barnehagen. Jeg lærer også om helsefremmende tiltak som å tilrettelegge fysisk aktivitet og måltider i barnehagen, og om flerkulturell pedagogikk.

Kommer du til å spesialisere deg innen et spesifikt område?

Det vet jeg ikke ennå. Jeg vil først arbeide med yrket, for deretter å se om jeg bygger videre på utdanningen.

Hvilke egenskaper mener du er nødvendig for å lykkes i utdanningen?

God tålmodighet og gode sosiale egenskaper. Du bør være lærelysten, målorientert, motivert og  positivt innstilt.

Hvorfor valgte du dette lærestedet?

Jeg valgte dette lærestedet, da jeg hørte at de hadde god kvalitet på førskolelærerutdanningen.

Hvilke fordeler opplever du ved å studere nettopp her?

Det er et fantastisk studiemiljø her, og byen er koselig og intim. I tillegg er det et stort og variert velferdstilbud for studenter, via Studentsamskipnaden i Bergen. Lærerne på Landås har god oppfølging av studentene og er svært hjelpsomme.
 
Hva kjennetegner studentene på ditt studium?

Målbevisste, gode samarbeidsevner, positive og motiverte. De har alltid barnas beste i fokus, og er og sultne på utfordringer som samfunnet bringer.

Hva kan du bruke utdanningen til?

Man kan jobbe som førskolelærer eller pedagogisk leder i barnehagen.

Er det utfordringer nye studenter bør være oppmerksomme på  før de begynner på det samme studiet som deg?

Det er kanskje lurt å få en praksiserfaring i barnehage før man begynner på studiet, for å få innblikk i yrket.