Arbeid til alle

Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

I en kronikk i Dagsavisen skriver LO- leder Roar Flåthen om økende arbeidsledighet blant ungdom i Europa, og spesielt Spania, der ungdomsledigheten ligger på en skremmende høyt nivå.

I Norge er arbeidsledigheten fortsatt lav, men økt innvandring fra Øst-Europa gjør at tallene vil gå opp. Arbeidsledighet rammer alltid innvandrere hardest, og slik sett er de nye tallene ikke overraskende. Siste mann inn og første mann ut er fortsatt regelen for innvandrere på arbeismarkedet.

Unge arbeidstakere er den mest sårbare gruppen i arbeidslivet. Tall
fra NAV for 2009 viser at arbeidsledigheten blant yngre arbeidstakere har steget
dramatisk. Blant menn i aldersgruppen 20 til 29 år er det nå dobbelt så
mange arbeidsløse som for to år siden. Ifølge tallene fra NAV rammes
ikke kvinner i samme aldersgruppe like hardt, men også her har
arbeidsledigheten steget mye: hele 34 prosent i løpet av det siste året.

Arbeidsledigheten blant yngre arbeidstakere har steget dramatisk.

Ungdommer i minoritetsgrupper har allerede vanskelig med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også den gruppen som har størst frafall fra videregående skole. Selv om de nye tallene fra høyskolene og universitetene viser at også antall ungdom med flerkulturell bakgrunn som tar høyere utdanning har økt. Men fremtidsutsiktene til denne gruppen er ikke lyse, hvis man ser på arbeidsledigheten blant unge menn.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt kun en liten andel
av de arbeidsledige. Det har imidlertid også vært økning i denne
gruppen, fra 557 i 1. kvartal 2009 til 750 registrert arbeidsledige i 1.
kvartal 2010, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Når unge menn går arbeidsledig for lenge, kan det skape andre typer samfunnsproblemer som vold og kriminalitet. Spørsmålet er hva slsgs tiltak det settes i gang for å hindre at det skjer.

Finanskrisen har allerede økt innvandringen fra Øst-Europa. Det kan bety flere arbeidsledige i tiden som kommer.

Arbeiderpartiets slagord om arbeid til alle kan by på utfordringer i tiden som kommer.