Homoliberal islam vokser i styrke

 
Foto: wikimedia.com
Islamforsker Kari Vogt tror imam Dayiee Abdullah tilhører en voksende minoritet på verdensbasis. Men liberal islam har foreløpig svært få tilhengere i Norge.
0Shares

– Abdullah tilhører absolutt en minoritet teologisk sett, forteller Kari Vogt, som er førsteamanuensis i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har islam som spesialfelt.
 
– Men det betyr ikke at det ikke finnes mennesker som er enige med ham. Farid Esack i Sør-Afrika er på alle måter en lærd mann, og han og Abdullah deler en del synspunkter.

Vogt mener at situasjonen kan sammenliknes med vårt eget samfunn for femti år siden, der de som støttet homofili definitivt tilhørte en minoritet.

– Her i Norge er denne personens tolkninger av Koranen helt avvikende. Islam i Norge er ganske tradisjonell.

Farid Esack i Sør-Afrika er på alle måter en lærd mann, og han og Abdullah deler en del synspunkter.

Hun forteller at det blant annet finnes en gruppe i USA som kaller seg “Liberale muslimer.”

– Jeg vil si at Abdullah tilhører en minoritet som er voksende, i det minste internasjonalt, sier Vogt.

Også professor Oddbjørn Leirvik ved teologisk fakultet på Blindern trekker fram at det i USA finnes en del profilerte muslimer med et liberalt syn på homofili.