Forlagsredaktør fikk norsk-finsk kulturpris

 
Foto: finno.no
Går til enkeltpersoner som på en fortjenestefull måte har fremmet kulturforbindelsene mellom begge land.

Forlagsredaktør Birgit Bjerck ble vinner av årets norsk-finske kulturpris, skriver Norsk-Finsk kulturfond i en pressemelding.

Prisen, som ble opprettet i 1992 og vært utdelt fire ganger tidligere, er på 30 000 kroner. Utdelingen skjedde tirsdag 2. november under arrangementet “Litteratur på Blå i Oslo-Finlandssvensk aften”.

Premierer innsats

Norsk-finsk kulturfonds styre sitter også som jury for utdelingen. Juryen, som består av kulturarbeider Anita Björklund, forfatter og oversetter Tom Lotherington og lærer Inger Adele Gjestland, uttrykker slik sin begrunnelse for valget av årets prismottaker:
 
– Vinneren har gjort en mer enn vanlig innsats for å fremme finsk litteratur i Norge. I sitt virke som forlegger i to mellomstore norske kulturforlag har hun sørget for at flere sentrale finskspråklige og finlandssvenske forfatterskap foreligger på norsk, til glede for norske lesere. Ingen andre forleggere enn Birgit Bjerck har gjort en tilsvarende innsats for finsk litteratur, forklarer kulturfondet i sin pressemelding.

Lidenskap og råskap

En glad og fattet Bjerck sier til utrop.no at det var en veldig hyggelig opplevelse å få prisen. Ifølge henne har hun likevel ingen hensikt i å være en brobygger mellom norsk og finsk kultur.

– Jeg ser det som min oppgave å utgi gode bøker, sier hun beskjedent.

Hvordan fikk du interesse for finsk forfatterskap?

– Egentlig var det litt tilfeldig. Kanskje var det en kombinasjon av det å bevisst følge en bestemt retning og det å finne ut noe som man blir mer og mer interessert av. Finsk litteratur har en lidenskap og et råskap vi mangler her hjemme, avrunder hun.