Fremdeles 10-20 prosent dyere enn annen mat

Arbeider for billigere økologisk mat

Variasjon av økologisk av økologiske produkter.
Foto: Samer Shurukh
Økologisk livsstil har blitt mer utbredt de par siste årene. Alt fra frukt og grønt til hudkremer finnes uten tilsetninger . Oikos Økologisk Norge oppfordrer alle til å kjøpe økologisk mat.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Produksjonen av økologisk mat er bra for miljøet, og dyrevelferden er ofte høyere for økologiske husdyr. Fargestoffer, konserveringsmidler og vannbindingsmiddel som finnes i konvensjonell mat, finnes nesten ikke i økologisk mat.
 
– Vårt inntrykk er at innvandrere fra Nord-Europa som Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland ofte mer bevisste enn mange ”vanlige nordmenn”.  Folk med bakgrunn i flere land i Asia bruker ofte vesentlig mer frukt og grønt enn det som er vanlig i Norge.  De verdsetter dermed næringsstoffer, smak og matretter som lett kan bli økologiske. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksom på negative sider ved ikke-økologisk mat, som sprøytemiddelrester, sier Ragnar Andestad. Han er daglig leder ved Oikos, som er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk i Norge.

Andestads inntrykk er at en del innvandrere fra Øst-Europa ofte er mindre vant med mye frukt og grønt og derfor kjøper tilsvarende mindre økologisk. Generelt er det klar sammenheng mellom hvor mye økologisk mat folk kjøper og utdanningsnivå og kunnskap om mat og ernæring. 

– Slik bør det ikke være. Alle må bli kjent med fordelene med økologisk mat. Økologisk mat er på frammarsj i en rekke land, også i Asia, det vil nok også slå ut i Norge, fortsetter Andestad.

Daglig leder vec Oikos, Reider Andestad
Foto : Oikos

Mer ernæring og mer smak
Jon Frede Engdahl er gründer av Kolonihagen, som driver økologisk restaurant og bakeri på Frogner i Oslo. Han mener økologisk mat egentlig ikke er dyrt selv om prisen på de fleste varene i butikk ligger 10-20 prosent over gjennomsnittet.

– Produktene har mer næring og bedre smak. Det mer enn forsvarer prisforskjellen. I tillegg er økologisk mat bedre for miljøet og dyrevelferden, sier han.

I u-land er avlingene og inntekten til bonden høyere i økologisk drift enn ikke-økologisk drift. I områder med sult og feilernæring oppnås det derfor bedre matvaresikkerhet med økologiske metoder. Beregninger viser at vi kan produsere nok mat til å fø dagens befolkning med økologiske metoder, hevder Engdahl.

Lite utvalg av økologisk mat
Generelt finnes det lite økologisk mat i grønnsaksbutikker som drives av innvandrere fra Tyrkia, Pakistan, Thailand og Vietnam. Mange av de andre lavprisbutikkene er like dårlige.

– Når folk ikke finner økologiske varer i butikken de bruker, blir det selvsagt liten handel av det. Vi utfordrer butikkene til å satse mer på økologiske varer, sier Ragnar Andestad fra Oikos.

Råd
Utbygging av hager der folk kan dyrke maten sin selv, kan være et tilbud som gjør at flere tar seg råd til å spise mer økologisk. I Oslo-området gir Øverland gård et slikt tilbud.

Men også for folk uten egen kjøkkenhage finnes det muligheter, mener Andestad.

– Jeg anbefaler alle å kjøpe økologiske gulrøtter, egg, tomater og økologisk barnemat, det har en normalt råd til.

Om økologisk mat

Økologi landbruk og klimaet
• Energiforbruket pr arealenhet er 30-50 prosent lavere på økologiske sammenliknet med ikke-økologiske bruk
• Økologisk landbruk binder mer CO2 i jordens humus slik at CO2-innholdet i atmosfæren reduseres
•Økologisk landbruk gir mindre klimagassutslipp

Økologisk landbruk er godt for våre vann og vassdrag
• I andre land betaler vannverkene bøndene rundt vannboringer for å drive økologisk for å unngå sprøytegifter i vannet
• I norske drikkevannsbrønner er det påvist 20 ulike sprøytegifter i 100 av i alt 160 prøver. 45 prosent av funnene overskred tillatt grense.
• I norske bekker og elver er det påvist 45 ulike sprøytegifter i 100 av i alt 160 prøver. I 12 prosent av prøvene var konsentrasjonen over MF (indeks for miljøfarlighet)