Oslo-moské blir blå

 
14. november markeres diabetes verden over. Tema i år er å finne de udiagnostiserte. Oslo-moské markerer Verdens diabetesdag med å lyse opp tårnet i blått lys.
0Shares

Mange vet ikke at de har type 2-diabetes. Enda fler står i faresonen for å utvikle det. Går man for lenge med diabetes og
forhøyede blodsukkerverdier kan man utvikle komplikasjoner.

For å øke oppmerksomheten og gjøre diabetes synlig lyses bygninger opp i blått verden over. I fjor ble over 1000 bygninger
belyst på verdensbasis, og i år deltar blant annet World Islamic Mission.

Fredag 12. november blir det fokus satt på diabetes i moskeen i Åkebergveien. Deltakere i fredagsbønnen vil få informasjon og muligheten til å stille spørsmål om diabetes og til å måle blodsukkeret.

I tillegg vil den internasjonale diabetesfargen som er blå prege Vaterlands bro
denne fredagen rundt ungdomshuset Riverside.

Denne markeringen av Verdens diabetesdag for innvandrere i Oslo er et
samarbeid mellom Diabetesforbundet, Rådet for Innvandrerorganisasjoner i
Oslo og Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter (KIM).