Klima-bloggeren

Lan Marie Ngyen Berg
Foto: Florent Baarsch
Hun har fått penger fra Fritt Ord for å blogge om klimaendringer. Lan Marie Ngyen Berg ønsker å øke nordmenns kunnskap om klima og mijø.
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Hvordan er hverdagen til en ung klima-kriger?

Jeg har arbeidet aktivt med klimasaken i litt over ett år. Jeg var på klimatoppmøtet i København i fjor og har siden koordinert klimautvalget for Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire. I klimautvalget har vi jobbet med informasjonsprosjekter i forkant av mellommøtene i FNs klimaforhandlinger og nå toppmøtet i Cancun i Mexico i desember.

Etter at klimatoppmøtet i Mexico er ferdig, reiser jeg direkte til den lavtliggende øystaten Tuvalu i Stillehavet. Fra desember 2010 til juni 2011 skal jeg være på øystaten og rapportere om det som skjer der. Gjennom bloggen gir jeg leserne en titt inn i hverdagen til tuvalerne og skal prøve å vise hvordan klimaendringene påvirker dem.

Hvor viktig er miljø og klima?
Klimakampen er den viktigste kampen i dag. Om vi ikke klarer å omstille oss og redusere klimautslippene kraftig innen noen år, kan det være for sent. Da risikerer vi å la barna våre vokse opp i en helt annen verden enn den vi selv vokste opp i. Den risikoen er jeg ikke villig til å ta.
Hva gjør du for et bedre klima og miljø?
Jeg kjører kollektivt, spiser mindre og mindre kjøtt, sjekker hvor varene jeg kjøper kommer ifra og forsøker å kjøpe det som har reist kortest. I tillegg kjøper jeg mye av klærne mine brukt og jeg flyr bare når det er helt nødvendig. Og så benytter jeg enhver anledning til å forsøke å nå fram til flere mennesker. Om vi skal lykkes, er vi nødt til å være sammen om dette.
Hva annet interesserer du deg for?
Jeg er glad i å skrive og dessuten veldig opptatt av kunst- og kulturfomidling. I år har jeg vært med å arrangere Mela på Rådhusplassen og det har vært et av de beste årene i mitt liv.
Hvordan ser du for deg Norge og verden om ti år?

Norge er et foregangsland innen fornybar energi og har lagt ned olje- og gassproduksjonen for godt. Statens pensjonsfond går ikke lenger under navnet “Oljefondet”, men Norges Grønne Fond og investerer kun i miljøvennlige prosjekter.

Vi risikerer vi å la barna våre vokse opp i en helt annen verden enn den vi selv vokste opp i.

Den samme trenden ser vi i resten av verden. Overalt forsøker folk å finne nye og mer energieffektive løsninger. Globalt har vi kuttet utslippene med 45 prosent av 1990-nivå og vi er i rute til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius.

Om Lan Marie Nguyen Berg

Alder: 23 år
Yrke: Leder ungdomsorganisasjonen Spire sin delegasjon til klimatoppmøtet i Cancun.
Positive sider: blir lett engasjert og gira, blid og glad i dem jeg har rundt meg.
Negative sider: har alltid litt for mye å gjøre, til tider asosial og er utstyrt med et nokså dårlig pokerfjes.
Aktuell: Blogger om klimaendringer fra stillehavsøya Tuvalu fra desember 2010 – juli 2011 på www.klima-tuvalu.no. Bloggen lanseres den 29.11.2010.