– Like sunt med sprøytet mat

Lite som tyder på at økologisk mat er sunnere enn annen mat, hevder forsker.  
Hina Jalil
Latest posts by Hina Jalil (see all)

Tidligere forsker ved Nofima mat, Kristen Fretheim, forteller at det britiske Food Standards Agency anser økologisk og konvensjonell mat som like sunne.

Her i Norge bekreftet i fjor avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet til ukemagasinet Mandag Morgen det Mattilsynet tidligere har sagt, nemlig at “ut fra et ernæringsmessig perspektiv er økologisk og konvensjonelt framstilt mat like sunt.”

– Verden er fullstendig avhengig av kunstgjødsel for å kunne produsere nok mat. Det brukes sprøytemidler for at insekter og sopp ikke skal ødelegge avlingene og konserveringsmidler for at maten skal tåle lagring, sier Fretheim.

– Verden er fullstendig avhengig av kunstgjødsel for å kunne produsere nok mat.

Fretheim legger til at hovedproblemet med økologisk drift er de små avlingene. Økologisk jordbruk er en hobby for rike land. Det tar stor plass og vil pine ut jorden dersom ikke nok husdyrgjødsel er tilgjengelig, eller ikke en del av jorden brukes til å dyrke gjødselplanter, hevder han.

Fallende interesse
Mens over halvparten av befolkningen legger vekt på at maten de kjøper skal være sunn, er det kun 16 prosent som legger spesielt stor vekt på at den er økologisk produsert.

– Halvparten av befolkningen legger også stor vekt på lav pris. 44 prosent av befolkningen er ikke villige til å betale mer for økologisk mat. 21 prosent av befolkningen ser på økomat som sunnere enn annen mat, forteller forbruksforsker Annechen Bahr Bugge.

– Våre forbruksundersøkelser viser imidlertid fallende interesse for økologisk mat de seneste par årene, fortsetter Bugge.