Forfatter engasjerer seg for asylbarna

Enkel lærdom

– Av og til når hun ser politibiler, blir hun redd for at de kommer for å hente henne, Dornas (8) mor, Fulan.
Foto: Tine Poppe
Fra boken "Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg" presenterer vi seks dikt av Jan Erik Vold. Diktene, som startet i Dagsavisen, er Volds kommentarer til den norske asyldebaten, til refleksjon og ettertanke. 
0Shares
Latest posts by Jan Erik Vold (see all)

 Enkel språklære

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr
å sende pakken

tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake

til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende

Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere. 

 

Enkel rettslære

Utlendingsloven, paragraf
69, gyldig
fra 15. mai
2008, sier: «En norsk statsborger kan ikke
utvises. En utlending
som er født
i riket
og som senere uavbrutt har hatt

fast bopel
her, kan ikke utvises.» Konklusjon: Norge bryter
mot Norges lover
om Norge nekter opphold 

for en syvåring
fra Stord, som aldri har bodd
noe annet
sted enn i Norge. 

 

Fra A til B

Har du sagt A, har du
sagt A. Har Norge utvist
en person
urettmessig, har Norge utvist

en person urettmessig. Av den grunn
behøver ikke Norge
utvise
neste person

urettmessig. Det er ikke urettmessig
å handle
rettmessig, selv om man handlet
urettmesssig

forrige gang. Har du sagt A
behøver du ikke si A
en gang
til. Det fins en bokstav som heter B.

 

Enkel barnelære


De små forstår ikke
hva de
voksne
sier. Guttungen sanser

at det sitter en rødhåret
mann i stua
og snakker
om

«konsekvens». Konsekvens
er et ord
uten
farge. Derfor

rømmer guttungen
til skogs. Så ikke oransjemannen
skal komme
og ta ham.

 

Enkel integreringslære

Da Askild
begynte i barnehagen, 2 ½ år
gammel, fikk han
en fadder

som var ett år
eldre. Nathan viste nykommeren
rundt — det er fire år
siden. Nå gleder Askild seg

til å begynne på skolen
til høsten. «For da kan  Nathan og  jeg
leke sammen
i friminuttene, ikke sant

mor?»  Askild
spør hele tiden: «For det er sant at
i dag går
Nathan på skolen, mor?»

 

Askild og Nathan synger i samme tog

«Vi ere en nation
vi med, vi
små
en alen

lange, et fedreland vi frydes ved
og vi, vi ere
mange. Vårt
hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert

Norge er, vår tunge kan en sang
blant fler av Norges
æressange. 
Mer grønt er gresset

ingensteds, mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor
jeg tilfreds
hos far og mor har levet.»