– De beste statsborgerskapene i verden

Danielle Tate har både norsk og amerikansk statsborgerskap.
Foto: Privat
Det er ikke lov med dobbelt statsborgerskap i Norge. Men det finnes unntak fra regelen. Danielle Tate (25) er en av dem som har dobbelt statsborgerskap, amerikansk og norsk. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Hovedregelen i Norge er at man skal ha ett statsborgerskap. Likevel finnes det unntak som gjør at folk kan ha et annet statsborgerskap uten å miste sitt norske.

Men du må være forsiktig med å søke statsborgerskap i et annet land. Det kan føre til at du mister det norske statsborgerskapet. Du må selv lære deg reglene og passe på at du ikke mister rettigheter. Slik er reglene i Norge.  

Danielle Overgaar Tate er født i USA og kom til Norge som fireåring. Fordi hun har norsk mor, fikk hun automatisk norsk statsborgerskap. Men hun har også amerikansk pass. Hun har ikke måttet gi fra seg et av statsborgerskapene sine i voksen alder, selv om det er hovedregelen i Norge. Det er fordi USA ikke tillater at statsborgerne deres løser seg fra sitt statsborgerskap. 

Jeg har vært veldig heldig.

– Mange må velge hvilket statsborgerskap de vilha når de fyller 18 år. Nå er jeg jo 25, og jeg har har sluppet å velge. Det er jeg glad for, sier hun.  

Ifølge UDI tillater stadig flere land dobbelt statsborgerskap. Tate har ikke måttet si fra seg det amerikanske passet sitt fordi hun er født der. Den norske reglen sier at hvis man har en forelder fra Norge, har man rett på norsk pass.  

Det beste av to verdener 
USA godtar dobbelt statsborgerskap, og Danielle synes at det er gøy å høre til i to land.

– Hver gang jeg snakker om at jeg har to statsborgerskap, så er det veldig mange som sier at jeg har de beste statsborgerskapene i hele verden. Norge er et av de bedre landene å bo i verden, og USA er jo et land mange liker og vil reise til, så at jeg har vært veldig heldig. 

Tate sier at hun føler en sterk tilknytning til USA fordi hun har familie der. Hun hadde ikke hadde klart å velge bort et av statsborgerskapene sine. Skulle hun få barn i Norge en dag, håper hun at barna vil få amerikansk statsborgerskap de også. Hun føler at hun ser verden fra to kulturer, den amerikanske og den norske.

– Når det gjelder globale og kulturelle problemstillinger, merker jeg at jeg ser på ting litt annerledes enn andre gjør, som kanskje bare er vant til én kultur. 

FAKTA:

Hvis du kommer fra utlandet, og vil søke om norsk pass, må du løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap. Men det finnes noen unntak. Du kan beholde ditt opprinnelige statsborgerskap hvis: 

  • Lovgivningen i landet du tidligere har hatt statsborgerskap i, ikke tillater at du blir løst fra dette, eller dersom løsning anses å være praktisk umulig
  • Myndighetene i landet har avslått søknaden om løsning
  • Hensynet til din sikkerhet tilsier at du ikke tar kontakt med myndighetene i landet for å søke om løsning
  • Det tar mer enn ett år å bli løst

De som har dobbelt statsborgerskap, har følgende rettigheter:

  • Du har rett til å ha to pass. Du vil imidlertid ikke få innstemplet norske tillatelser i det utenlandske passet, siden du også er norsk borger.
  • Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand fra begge lands myndigheter.
  • Du blir fullt ut betraktet som norsk borger, på linje med andre norske borgere. Det gjør med andre ord ingen forskjell at du også har annet statsborgerskap. 

    Kilde: Udi.no