Forebygger ved å opplyse

– Den beste måten å forebygge er gjennom å opplyse, sier Lisa Arntzen, veileder i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Informasjonsspredning er den beste måten å forebygge overgrep, mener Lisa Arntzen, veileder for DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Hun tror at dersom flere blir klar over hvor alvorlig seksuelle overgrep er, vil de tørre å oppsøke hjelp, og de utsatte vil også få greie på hvordan de kan hjelpe seg selv, mener hun.

– Det er viktig å opplyse befolkningen generelt om tilbudene som finnes. Det finnes til og med folk som ikke er klar over at vold og overgrep i nære relasjoner er straffbar handling og at man kan anmelde forholdet.

Noen volds- eller overgrepsofre har en innvandrerbakgrunn fra et land der vold i familie er vanlig praksis å håndtere interne konflikter. Disse ofrene vet da ikke at man kan anmelde forholdet, forklarer hun.

– Da må vi i hjelpeapparatet være flinke til å vise at det finnes andre måter å håndtere situasjonen på enn å gå til politiet. Vi er ikke til for å presse offeret til å anmelde forholdet, sier hun.

Offeret må også vite at dersom vedkommende ikke har oppsøkt øyeblikkelig hjelp, kan de oppsøke hjelp ved et senere tidspunkt også, opplyser hun.

– Da kan dype fysiske og mentale helseskader leges.

Hun legger til at det er viktig å gjøre folk bevisst på at institusjoner som fungerer som hjelpeapparat har taushetsplikt.

– Jeg har vært borti noen tilfeller der offeret ikke har oppsøkt hjelp fordi de er redde for at informasjonen offentliggjøres.