Fremgang for minoritetsrådgivere

I 2008 besluttet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at man skulle ansette minoritetsrådgivere for å hjelpe elever på vidergående skoler. 30 personer ble ansatt. Erfaringen så langt er meget positiv.

Et semester har gått siden Michael Cruz, minoritetsrådgiver
ved Stovner videregående skole, startet arbeidet for å
forebygge tvangsekteskap og redusere frafall blant elevene.

Cruz
er en av 30 minoritetsrådgivere som er ansatt i IMDi for å arbeide ved videregående
skoler i Norge. Disse rådgiverne er tilknyttet videregående
skoler som har mange minoritetsspråklige elever. De er fordelt
i følgende fylker: Oslo, Akershus, Buskerud, Hordaland,
Sør-Trøndelag, Østfold, Vest-Agder og Rogaland.

– Målet med arbeidet er å forebygge
tvangsekteskap
, frafall fra skolen og æresrelatert
vold, men også å gi råd til dem som opplever
ekstrem kontroll hjemme. Det blir også etablert foreldredialog,
sier Cruz.

Det er noen som har tradisjoner som er i strid med den norske kulturen.

Utfordring med jenter
– En av de
utfordringene jeg står overfor er at når jeg hjelper en
jente med et problem kan hun lett forandre mening på grunn av
lojalitet til sedvaner og tradisjon. Dermed klarer hun ikke å
snakke om problemet sitt. En annen utfordring er å klare å
inspirere gutter til å fullføre skolen.

Cruz er
heldigvis ikke alene med å skulle løse problemene.
Ansvaret fordeles, og det er godt samarbeid på skolen,
forteller han.

Hva gjør dere når
foreldre ikke er enig i de forslagene til løsning  dere
foreslår? 

– Norske foreldre er forskjellige, og
det er det samme med foreldre med minoritetsbakgrunn, også om
de kommer fra samme land.

Cruz forteller at han hittil ikke
har opplevd vanskeligheter med foreldrene. 

– Mange av
dem blir veldig glade når jeg kontakter dem. Foreldre vil jo
barnas beste. Det kan oppstå et lite problem som har med
tradisjon å gjøre, om for eksempel hva som er
akseptabelt og ikke, sier han.

Hva med verdikonflikter?

– Det er noen som har tradisjoner som er i strid med den
norske kulturen. Men samtidig er det også noen norske foreldre
som har vaner som kan fremstå som verdikonflikt. Men jeg får
positive tilbakemeldinger, sier Cruz.

Hindrer
frafall

Cruz synes det er viktig å skape trivsel. Derfor
snakker han med elevene for å gi dem råd, veiledning og oppfølging.
Minoritetsrådgiverne lager forskjellige prosjekter i skolen for
å skape trivsel. På Stovner skole har Cruz tilrettelagt
et fotoprosjekt for jenter, hvor de kan filme hverandre og snakke om
sine fremtidsplaner.

Hvordan kan dere bidra til å
forebygge tvangsekteskap?

– Gjennom IMDi har vi bidratt til
å øke kompetansen og kunnskapen generelt på skolen
og i bydelen. I november deltok han på en konferanse om ekteskap i bydel Stovner, forteller Cruz.

Ordforklaring:

forebygge – hindre at noe skjer, hindre at et problem
oppstår
tvangsekteskap – når noen i familien
presser andre familiemedlemmer til å gifte seg
frafall
– møter ikke opp, slutter (på skolen)
æresrelatert
som har med ære å gjøre