Sara Azmeh Rasmussen på Lesbetoppen 2009

Skribent og samfunnsdebattant med muslimsk bakgrunn er på plass nummer to på en kåring som nettstedet Gaysir har laget.

“Eneste offentlig åpne lesbiske muslim i Norge. Sara har vist i ord og
handling at hun er villig til å gå langt i sin kamp mot undertrykking
av muslimske kvinner og homofile. Under Skeive Dager i 2008 ønsket hun
å symbolisere sine standpunkt ved å brenne en niqab,” heter det i følge nettstedet.

“Sara utfordrer tradisjonelle holdninger i de muslimske miljøene ved å
provosere og ved å benytte saklig konfrontasjon. Hun har vært tydelig
overfor Islams Råd Norge at deres syn på homofili, og at de ikke tar
avstand fra dødsstraff, er totalitært og uakseptabelt,” heter det videre.