Sviktet de svakeste og skapte operasjonskø

Kamp mellom religionsfrihet og hensynet til kroppslig integritet: omskjæring blir av motstandere (som disse her avbildet i peniskostymer under en anti-omskjæringsprotest i USA) sett på som et fysisk overgrep, mens religiøse mener dette er medisinsk forsvarlig.
Foto: Mik Scheper
Det er nu venteliste på ett år for omskjæring av guttebarn ved St. Olav. Ingen av politikerne fra Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag på Stortinget stemte mot å tillate slik rituell omskjæring i offentlige sykehus i 2014. Det var et svik mot 2000 år gamle medisinske-etiske prinsipper, og ordningen fortrenger syke barn.
0Shares

Tall fra UNICEF har vist at tre millioner jentebarn omskjæres i Afrika hvert år. Et lyspunkt er Gambia, som arbeider for å få slutt på praksisen. Gambia har nylig vedtatt en lov som gjør slutt på omskjæring, kan en lese på nettet. Her hjemme rygger representantene i nasjonalforsamlingen på Stortinget for spørsmålet om det offentlige skulle tilby omskjæring av gutter. Dette er et betent spørsmål, og det er fortsatt farlig å mene sterkt om det, også i Norge.  Det kan bety sosialt og politisk selvmord.

Bare retorikk?
Hele 65 representanter så det opportunt ikke å være til stede under voteringen om dette spørsmålet i nasjonalforsamlingen for ett år siden. Merkelig nok ville heller ikke grunnlovspartiet FrP ta i denne saken. Mindre overraskende er det at Høyre, Ap og SV rygget feigt for konsekvensene. Men FrP? Så er det bare retorikk alt sammen? Til tross for at vi feiret 200 år med Grunnloven for kort tid siden, en radikal tilordning som er til for å beskytte de svakeste blant oss, i dette tilfelle barn?

Våre referansepersoner på Tinget er da fullt klar over at rituell omskjæring støter an mot det hippokratiske prinsipp om ikke å gjøre skade – primum noc nocere. Det finnes også religiøs legitimitet for ikke å la barn omskjæres. I Paulus’ brev til galaterne argumenterer den intellektuelle, jødiske apostelen for at omskjæring ikke er nødvendig for pakten med Gud. “For han som med sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne,” sier Paulus. I den globale landsbyen heter det: “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne.” Dette budskapet er i tråd med liberale menneskerettskonvensjoner.

I medisinsk-etisk forstand er det svært problematisk å åpne for skjære i friske gutte og jentebabyer.

Etisk problematisk
I medisinsk-etisk forstand er det svært problematisk å åpne for skjære i friske gutte- og jentebabyer. Det er heller ikke som antydet over uten risiko for komplikasjoner. For bare noen år siden døde en to uker gammel guttebaby av komplikasjoner etter omskjæring. Fylkeslegen i Oslo ble koblet på saken. Omskjæring er altså ikke rasjonelt begrunnet. Omskjæring av friske guttebabyer, og jenter for den del, er utelukkende religiøst motivert.

Nåværende lov reiser spørsmålet rundt kravet om at samtykke som skal ligge til grunn for medisinske inngrep. Det er opplagt at en baby ikke kan gi noe slikt informert samtykke. Et inngrep som omskjæring kan derfor forståes som et overgrep mot et ellers frisk barn. Det er i grunnen rart at man i 2016 diskuterer dette. Sjokkrapportene om omfattende omskjæring av jenter fra WHO vakte enorm moralsk bestyrtelse i den liberale verden da den kom for noen år siden.  Merkelig nok er sjokkbeskrivelsene fraværende når det kommer til guttebarn.

Blindt raseri fra Raja
Alle norske politiske partier fordømte unisont praksisen med omskjæring av jentebarn. Ledere for Høyre presiserte da at de reagerte med avsky på TV2s avsløringer om at norske jenter med somalisk og gambisk bakgrunn omskjæres med imamers velsignelse. “Avskyen forsterkes av at flere imamer offisielt tar avstand fra omskjæring, mens de i praksis råder jentene – og etter all sannsynlighet også foreldrene deres – til å gjennomføre omskjæringen. Dette verken kan eller vil vi tolerere”, skrev de i en pressemelding den gang. Hva har skjedd med Høyre siden da?

SPs Jenny Klinge utfordret den nye regjeringen og deres støttepartnere i KrF og Venstre i behandlingen av omskjæringssaken ved konsekvent å omtale både omskjæring av gutter som jenter som kjønnslemlestelse.  Det vakte bestyrtelse fra Løvebakken til synagogen. KrF har klokelig valgt å holde en lav profil i denne saken. Av hensyn til sine Israel-vennlige velgere. Venstre med Abid Raja skjøt imidlertid nærmest i blindt raseri mot Jenny Klinge for hennes utspill på vegne av islam. Raja hadde ikke i mente at omskjæring i spesialhelsetjenesten vil fortrenge annen livsviktig barnekirurgi. Dyktige barnekirurger er det ikke flust av.

Stammeritualer
De sterke reaksjonene rundt omskjæring av gutter forteller naturligvis om et spørsmål som vekker sterke følelser. Men det forteller også om et Høyre og FrP som var på vei bort fra sitt liberale grunnlag, til en dyrkelse av tradisjonelle verdier. Sånn sett driver Homse-Høyre og Grunnlovs-FrP ett dobbelt bokholderi. På den måten kan de hente støtte både fra sentrum og ytre høyre i posisjon. Men på sikt kan ikke helsepoilitikerne Bent Høie og Karin Kjønaas Kjos omfavne både tusenårige stammeritualer og moderniteten med vitenskap og krav til kunnskapsbaserte beslutninger, uten å bli tatt med buksene nede.

Barneombudet, Rådet for legeetikk og Barnelegeforeningen, har de facto den samme prinsipielle innvendingen mot omskjæring av guttebabyer på offentlige som modige Jenny Klinge og hennes navnesøster Jenny Følling hadde under debatten på Stortinget. De ser samtidig at omskjæring vekker sterke religiøse følelser, og at et forbud mot omskjæring derved kan gjøre at dette foregår i det skjulte. De mener likevel at det offentlige ikke skal bære kostnadene for ikke-medisinsk begrunnede inngrep. Det er jeg enig i.

Vent til barnet blir eldre
Kanskje burde alle parter ha søkt en salomonisk avgjørelse om det vanskelige spørsmålet om omskjæring, heller enn å går for den strategien som Stortingsflertallet valgte og som vil rive barnet i stykker mellom tradisjon og modernitet. Den salomoniske løsningen kunne være at religiøse ritualer som innbefatter medisinske inngrep på friske personer må utstå til barnet har ervervet seg fornuftsmessig samtykkekompetanse, for eksempel ved 16 års alder. Det står ikke i veien for at religiøse grupperinger her til lands kan ha en form for religiøst rituale knyttet til fødselen, både for gutte og jentebabyer. Det er til nå operert 41 pasienter og det er for øyeblikket ventetid på nær ett år ved St. Olav.