Kan bli sendt tilbake til steining

Saken om «Samia» har mange likhetstrekk med saken om den iranske kvinnen Laila Bayat, hvor norske utlendingsmyndigheter ikke trodde på hennes vitnesbyrd. Bayat ble tvangsreturnert til Iran, hvor hun kort tid etter returen fikk fullbyrdet en straff på 80 piskeslag.

Norsk-afghanske Farid Latifi, som fungerer som afghanske Samia sin talsperson, forteller til Utrop at hun kan forvente seg en langt verre skjebne hvis hun blir returnert tilbake.

– Hun innledet et forhold til en annen man som hun er gift med nå mens hun var forlovet fra før. Det er fordi hun ble forlovet mot sin vilje med en eldre mann at hun sa nei til forlovden. Mannen regnes som svært innflytelsesrik, med kontakter både hos lokale afghanske myndigheter og Taliban-geriljaen. Ifølge afghansk lov og sedvaneskikk vil «Samia» sees på som en som har hatt utenomekteskapelige forhold, og kan i verste fall risikere å bli steinet til døden.

«Samia» og barna kan pågripes når som helst.
Foto : Privat

Kan pågripes når som helst
Samia og hennes to barn fikk utreisefrist 18. september, etter å ha fått endelig avslag på sin asylsøknad fra Utlendingsnemda (UNE).

– UNE har overfor henne beklaget skriftlig at det tok så lang tid, men gitt henne endelig avslag likevel. I mellomtiden frem til asylsøknaden ble behandlet har hun fått to barn med sin nåværende ektemann som er en masterstudent i Norge. Barna er henholdsvis ett og to år gamle og født i Norge. Alle kan bli pågrepet når som helst og sendt tilbake.

Vold og trusler
I avslagetbrevet skal UDI og UNE ha vektlagt manglende troverdighet i kvinnens asylhistorie. Samtidig hevder Farid Latifi at ulike hendelser, som har skjedd i Norge, egentlig styrker Samias sak.

– Hun fikk trusler fra sin tidligere ektemann om å returnere til han frivillig. Om hun ikke gjorde som han sa så fikk hun høre at «livet hennes ville være i fare, uansett hvor i verden hun måtte befinne seg».

Tok igjen på familiemedlemmer

Samia gikk med trygghetsalarm fra politiet en stund, før hun ble anbefalt å flytte til et annet sted og søke om hemmelig adresse.

– Hun fjernet navnet sitt fra inngangsdøren, flyttet hjemmeadressen og skaffet seg
postboks et annet sted. Dette førte til at hun nærmest kunne gå under jorden, og at den tildigere ektemannens støttespillere ikke fikk tak i henne.

Siden «Samia» ikke lenger kunne «tas» begynte eks-ektemannen istedet å gå etter hennes og den nåværende ektemannens slektninger.

Hva mer skal til?
Latifi er oppgitt over situasjonen, som han mener bryter med både norsk og internasjonal lov.

– UNE sendte varsel om at hennes sak vil bli behandlet innen 1. oktober . Til tross for at vår advokat ba UNE om å vente med å fatte vedtak frem til vi henter oppdatert helseopplysninger, fattet UNE vedtak før vi rakk å hente hennes helseopplysninger. UNE har ikke engang tatt med hennes helseopplysninger i vurderingen.