Syv av ti nordmenn positive til innvandring

– Vi har et ansvar ovenfor barn som har kommet til Norge og vokst opp i norske miljøer. Slik det er nå, bryter vi med FNs konvensjon om barns rettigheter, sier Paus under radiogudstjenesten fra Nidarosdomen.
Foto: Bamble kommune
Selv om nordmenn er blitt mer positive til innvandring, mener Ole Paus at Norge er i ferd med å utvikle seg til er hjerteløst samfunn. 

I vår sa syv av ti nordmenn at de synes innvandring er greit eller positivt for Norge. Dette står i kontrast til svarene som ble gitt i 2015, da en del sa de var negative til innvandring. Svarene er blitt samlet inn i forbindelse med en studie utført fra Universitetet i Bergen (UiB), kalt Norsk Medborgerpanel. I over fire år har forskere sett på nordmenns holdninger til innvandring.

TV2 skriver om studien og inkluderer blant annet et intervju med artisten Ole Paus.

– Det er nesten uforståelig hvordan vi kan ha fremvekst av høyrepopulisme basert på negative holdninger til innvandring, samtidig som befolkningen som helhet synes innvandring er greit, sier professor Elisabeth Ivarsflaten til TV2.

Hun er initiativtaker til studien og legger til at mindretallet som er negative til innvandring, tror de er i flertall.

Fortviler
I et lengre intervju med TV2 uttrykker artisten Ole Paus sin fortvilelse over Norges strenge asylpolitikk, og mener Norge på sikt svikter folk på flukt når de trenger landet som mest. Han mener vi lager oss et hjerteløst samfunn, med åpne øyne.

– Mister vi hjertelaget vårt, mister vi oss selv fullstendig, og da kan hva som helst skjer, sier Paus til TV2.

Han mener noen styres av fremmedfrykt og ren rasisme, og sikter til fremmedfiendtlige holdninger blant folk. Han sikter også til politikerne, som han mener jobber for å sende folk på flukt ut av landet vårt

– Jeg frykter at den råskapen vi ser fra politikerne nå, skal vinne frem og at vi skal bli det verst tenkelige; et styrtrikt land uten samvittighet, sier Paus.

Artisten er blant dem som mener myndighetene ikke ser hvor mye omsorg og engasjement mange flyktninger blir møtt med i lokalsamfunnene.