Kvinner fra emberafolket i Panamá.
Foto: Wikimedia Commons / Ayaita
Emberáfolket som lever i Panama og Colombia, er det eneste latin-amerikanske urfolket som praktiserer kvinnelig kjønnslemlestelse. 
  • I 2007 døde en nyfødt emberajente av infeksjon etter å gjennomgått kjønnslemlestelse (kvinnelig omskjæring).
  • Etter denne hendelsen, har folkets ledere arbeidet for å avskaffe praksisen.
  • Urfolk er det samme som stammefolk. Deres sosiale, kulturelle og økonomiske forhold skiller seg fra andre deler av det nasjonale fellesskap.
Kilde: Reuters