Ap, Sp og SV krever nye rutiner i asylmottak

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
VG avslørte i høst hvordan unge menn blir utnyttet av norske kvinner i asylmottak. Nå krever Ap, Sp og SV at regjeringen sørger for retningslinjer og rutiner som beskytter unge menn mot å bli utnyttet.

I september kunne VG avdekke at unge, mannlige asylsøkere er blitt utsatt for sexpress og uønsket seksuell oppmerksomhet av norske, frivillige kvinner ved asylmottak. 

Ifølge VG kunne mennene fortelle at de fikk gaver, penger og hjelp, og følte seg forpliktet til å ha sex med kvinnene.

Nå krever Ap, Sp og SV i en merknad i statsbudsjettet at regjeringen «må sørge for at det innføres retningslinjer ved alle asylmottak som skal forhindre seksuell utnyttelse av alle beboere, samt rutiner for at alle beboerne har kjennskap til disse retningslinjene og rett på et varslingssystem som fanger opp uønsket seksuell oppmerksomhet».

 
Foto : Tore Sætre

– Vi kan ikke se at regjering har svart godt nok på ansvaret regjeringen har for å forhindre dette. Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi får forsikringer fra regjeringen om at de tar ansvar for å følge opp at retningslinjer endres etter de rystende avsløringene, sier integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen.

Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) forteller til VGNett at han lover å sjekke hvordan disse spørsmålene er fulgt opp.