Regjeringen vil utvide varslingsplikt for kjønnslemlestelse

Justisminister Tor Mikkel Wara vil at slekt og venner skal ha plikt til å melde fra hvis de vet om planlagte tilfeller av kjønnslemlestelse.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen vil utvide varslingsplikten slik at familie og venner blir strafferettslig ansvarlige om de ikke varsler om nært forestående kjønnslemlestelse.

I dag er det kun noen yrkesgrupper, deriblant ansatte i barnehager, barnevernet og helse- og omsorgstjenesten som er pliktige til å avverge kjønnslemlestelse.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil nå gjøre denne plikten gjeldende for alle.

– Vi kommer snart til å sende flere endringer i straffeloven på høring. Deriblant en endring som utvider avvergingsplikten mot kjønnslemlestelse, sier han til NRK.

Kjønnslemlestelsessaker blir ofte anmeldt, men ikke domfelt.

Wara sier derfor at det er på sin plass å stramme inn loven, fordi hvert tilfelle er en «katastrofe». I tillegg sier han at det kan være store mørketall, da temaet er tabubelagt.

(©NTB)