Færre skeptiske til innvandrere i nærmiljøet

Flere er positive til innvandring, viser det nyeste Integreringsbarometeret fra IMDI. Svarene viser at de som har hyppigst kontakt med innvandrere er også mest positive.
Foto: Odd Moe
Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo, og stadig færre er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter. viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nye tall fra SSBs årlige undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring viser at skepsisen til innvandrere og innvandring blir mindre.

I årets undersøkelse svarer 94 prosent benektende på at det vil være ubehagelig om de selv eller noen i nærmeste familie fikk en hjemmehjelp som var innvandrer, eller at en ny nabo var innvandrer.

– En noe større andel viser skepsis til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter, men denne andelen blir stadig mindre, sier seniorrådgiver Frøydis Strøm i SSB.

Har flere innvandrervenner
Samtidig med at holdninger til innvandrere har blitt mer positive, er det blitt mer vanlig å ha kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

I 2002 svarte 67 prosent at de hadde kontakt med innvandrere, mens det i 2018 hadde økt til 79 prosent. I 2018 oppgir 48 prosent at de har innvandrere som en del av venne-/bekjentskapskretsen, som er en økning på 21 prosentpoeng siden 2002. 

Når det gjelder jobbfronten viser også tallene en positiv utvikling.

– Vi ser også en utvikling i retning av mer positive holdninger til innvandrere i arbeidslivet. Ni av ti er enige i påstanden om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, sier Strøm til ssb.no.

Viser Norge på sitt varmeste
Høyre-politiker Yassine Arakia kaller statistikken for gledelig lesning.

– Tallene viser at vi er heldige som bor i et land der det meste fungerer bra. Ut i fra tallene har vi de siste årene blitt et varmere samfunn, noe som er veldig bra og dette må vi jobbe fortsatt for, sier han til Utrop.

For ham er det særlig positivt å lese at flere nordmenn og innvandrere omgås oftere enten gjennom arbeid eller fritid.

 
Foto : hoyre.no

– Når vi vet at arbeid er den viktigste veien til god integrering er det ekstra hyggelig at flere er positive til innvandrere på jobb. Ved at flere er positive til innvandrere betyr det at stor samfunnet gjør en innsats men også at nye landsmenn tar sitt ansvar.

Oppfølging av integreringsstrategi
Norsk-marokkaneren viser til at 2015 hadde statsminister Erna Solberg tatt til orde for hverdagsintegrering.

– Jeg håper og tror at det har bidratt til denne statistikken. Det er viktig med politiske signaler fra ledende politikere som er med å inkludere flere. Majoriteten må bidra med sitt og den enkelte innvandrer er nødt til å lære seg norsk og få seg en jobb. Jeg tror dette er et resultat av riktige politiske valg og prioritering. Vi er alle ansvarlige for et samfunn som tar være på den enkelte.