–  Byer og bydeler i Norge med høy innvandring er mye mindre attraktive enn andre steder, skriver stortingsrepresentant Jon Helgheim (FrP)i en kommentar i Drammens Tidende.
Foto: Stortinget
Frp mener at kvoteflyktninger jobber for lite. Men hva kan Norge gjøre for å hjelpe flere flyktninger ut i jobb? Utrop spurte en forsker om dette. 

 

Jon Helgheim er politiker i Fremskrittspartiet. Han vil ikke at Norge skal ta imot mange flyktninger. Han mener at kvoteflyktninger er ekstra dårlig for Norge. Det er fordi de jobber minst. Det sa han til NRK 12. januar.

Den nye regjeringen bestemte sin plattform 17. januar. Der står det at Norge skal ta imot like mange kvoteflyktninger som før. Men regjeringen vil også se på hvor store problemer det er med integreringen. Hvis det blir store problemer, vil regjeringen ta imot færre flyktninger.

Flere ut i jobb
Men hva kan Norge gjøre for å hjelpe flyktninger å finne jobb? Utrop snakket med forsker Astrid Espegren i NORCE. Hun mener utdanning er viktig for flyktninger.

Den nye regjeringen har fire partier. Det er Høyre, Frp, Venstre og KrF. Det er KrF som er det nye partiet i regjeringen.
Foto : Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Det er ikke lett for flyktninger å finne jobb i Norge.

– Det norske arbeidsmarkedet er krevende. Hvis du ikke har utdannelse, kan det både være vanskelig å få en jobb som du kan leve av, og vanskelig å beholde den over tid, sier Espegren.

Likevel er ikke alle forskere enige i at flyktninger bør ta skole eller utdanning før de begynner å jobbe.

– Noen forskere mener at det er best å finne jobb fort. Så kan flyktningene heller lære mer mens de jobber.

Det beste er kanskje å fokusere på begge deler, fordi de som kommer til Norge er forskjellige og vil ha forskjellige behov, sier hun.

– Hva kan kommunene gjøre annerledes for å få enda flere flyktninger ut i jobb?

– Mange kommuner jobber veldig godt med dette allerede i dag, men det er store forskjeller mellom kommunene. Derfor mener regjeringen at vi bør forandre på introduksjonsprogrammet. De ønsker blant annet at flere skal få ta grunnskole, videregående skole og fagbrev som en del av introduksjonsprogrammet.

Ikke bare jobb og skatt
Regjeringen mener også at det kan være lurt at kommunene samarbeider mer med andre organisasjoner og bedrifter. Organisasjonene og bedriftene kan ha andre ideer og andre tilbud enn kommunene, forklarer Espegren.

Men Espegren minner oss også om hva en flyktning er:

– En flyktning har fått opphold i Norge fordi hun eller han trenger beskyttelse. Det er en internasjonal forpliktelse for Norge å behandle asylsøknader. Det er viktig for Norge at flyktninger jobber. Vi trenger skatteinntekter for at velferdsstaten skal overleve. Men det er viktig å huske at de som er flyktninger kom til Norge for å søke beskyttelse, ikke for å søke arbeid.

ORDFORKLARINGER:
Krevende: vanskelig, som du må jobbe mye for å klare
Forpliktelse: noe du må gjøre, plikt, bånd
Kvoteflyktning: egentlig: overførings flyktning. Dette er personer som registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), men som verken kan returneres til hjemlandet sitt eller integreres i det landet de har flyktet til. UNHCR søker
på deres vegne om at de overføres til andre land.
Plattform: her – grunnlag, program, utgangspunkt