Debatt: Det angår også deg

0Shares

Ingen lever av rasistiske ytringer.

Jeg
har aldri følt at innskrenkninger –
som paragraf 135 a –
hindret meg i
slå verbal saltomortale. Ingen lever av rasistiske ytringer. Derfor er
jeg ikke sikker på at det nye lovforslaget vil begrense meg. Men dersom
det gjør det:

– Er vi villige til å la oss begrense fordi de få ytrer seg med hat og uvett ?

Er vi villige til å la våre rettigheter påvirkes fordi “verden blir 
mindre”. Rettigheter vi har vokst opp med som en selvfølge?
– Kan en lovtekst mistolkes som et knefall for etniske minoriteter –
og føre til økt rasisme?

 Lovforslaget rammer ikke bare hvite, kristne ytringer, men også muslimsk jødehets i norske skolegårder. Du skal ikke tåle.

Religionskritikk
vil fremdeles være tillatt. Departementet understreker at kritikk av
troslærdommer eller ateistiske ytringer under enhver omstendighet vil
være beskyttet av ytringsfriheten. De religiøse følelsene skal tåles.

Tabloidisering og popularisering overtar media. Dannelse er en dinosaur.

Er agnostikere og ateister i stand til å krenke de religiøse
følelsene? Så inderlig man prøver å fatte det brennende engasjementet,
mens de endrer form som skyformasjonene en blå dag.

“For at
blasfemiske ytringer skal kunne straffes må det forutsette at ytringene
er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert
saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosessene som
ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og
individets frie meningsdannelse.”

Den urett –
Jens Bjørneboe –
som ikke rammer deg, Salman Rushdie.
Innhold & form, stand-up. Ingen lever vel av rasistiske ytringer?

“Det
angår også deg” skrev Arnold Jacoby fra Larvik, overlevende fra
konsentrasjonsleirene. Det angår oss. Tabloidisering og popularisering
overtar media. Dannelse er en dinosaur. Hvordan skal vi gjenkjenne de
religiøse følelsene om de ikke kommer i hijab eller tabloid. Hvordan
omgås hverandre i et flerkulturelt Norge med rask spredningen av
informasjon. Over landegrensene. Inn i ambassadene. Flagg. Rop.
Røyk. Ingen lever av rasisme, men man kan leve av karikaturer og
religiøse følelser.