Å være minoritet i Norge

0Shares

Norges befolkning kommer fra 213
forskjellige land. At så mange mennesker er på flyttefor er noe nytt
for vår tid – og det kalles migrasjonsprosesser. I dette heftet skal vi
møte tre immigranter: en krigsflyktning, en arbeidsinnvandrer og en
politisk flyktning. De forteller sine migrasjonshistorier om hvorfor og
hvordan de kom til Norge, og hvorledes de opplevde møtet med Norge.

I de mange debattene om integrering av innvandrere er det sjelden vi
hører innvandrerens egne stemmer. Derfor avslutter hver av de tre
fortellingene med fortellernes syn på hva som er viktig for å fremme
integrasjon. Hvis vi skal lykkes med å skape et godt integrert samfunn,
er det nødvendig å lytte til de som opplever at integreringsdebattene
handler om dem.

Cora Alexa Døving er forsker ved HL-senteret.

Bestill hefte her