Tamilsk ungdom under foreldrenes kontroll

Tamilsk ungdom av begge kjønn forteller om sterk kontroll fra foreldrene, mens somalisk ungdom får mer frihet. Dette kommer fram i interjvuer foretatt av forsker Ada Engebrigtsen. Lederne for Tamilsk- og Somalisk studentforening er bare delvis enige.

undersøkelsen intervjuet Engebrigtsen både tamilske og somaliske ungdommer og fant store forskjeller på hvordan de to gruppene har tilpasset seg det norske samfunnet.

Mens tamilske ungdommer mener at foreldrene gjør de beste valgene for dem, mener somalisk ungdom at de selv vil gjøre de beste valgene for seg og sine foreldre. Somalierne har mer handlingsrom og valgfrihet, men skiller seg likevel fra norske ungdommer som er mer selvsentrerte.

Ære og trygghet

De fleste tamilske jenter har stor handlingsfrihet. Dette er ikke representativt for tamiler i Norge.

Sivasangeetha Sivagnanasundaram, leder i Tamilsk studentforening

Engebrigtsen hevder at tamiler ofte gifter seg med andre tamiler i nære relasjoner. Sivasangeetha Sivagnanasundaram, leder i Tamilsk studentforening bekrefter dette og forklarer at foreldrene gjerne vil kjenne personen barna gifter seg med.

– Det handler både om trygghet og ære, sier hun.

Hun legger vekt på at det i det tamilske samfunnet ikke handler om tvang, men at ekteskapene ofte er arrangert. Selv har hun større tro på kjærlighetsekteskap.

– Om jeg blir forelsket og foreldrene mine ville gifte meg bort til en annen, ville jeg ha nektet, sier hun.

Tett miljø

Tamilene i Norge er kjent for å ha høy arbeidsdeltagelse og være godt integrerte. Derfor blir de i liten grad presset av det norske samfunnet til å tilpasse seg. Det tamilske miljøet holder tett sammen. De tamilske ungdommene er utsatt for streng kontroll og overvåkning av foreldrene. I undersøkelsen kom det fram at jentene blir holdt hjemme utenom skolen og arrangementer innen det tamilske miljøet.

– Tamilene i Norge er veldig sammensveiset, bekrefter Sivagnanasundaram.

I den tamilske studentforeningen er det flere arrangementer i måneden og det holdes blant annet rekrutteringsmøter for tamilske skoleelever for å oppmuntre til høyere utdanning. Sivagnanasundaram kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av jentenes frihet i rapporten.

– De fleste tamilske jenter har stor handlingsfrihet. Dette er ikke representativt for tamiler i Norge, sier hun.

Ofte kritisert

I det somaliske miljøet får ungdommene mer frihet, ifølge forskeren. Den interne
kontrollen innad i gruppen er ikke så sterk på grunn av at miljøet er
mer splittet. Dette er ikke uproblematisk og det er høyere kriminalitet
og dårligere skoleresultater blant somalierne. Somalierne har lav arbeidsdeltagelse og blir ofte kritisert for
å være dårlig integrerte.

Abdi Mohammed Abdile, leder i Somalisk studentforening mener at somalierne er flinke til å integrere seg, men at de trenger mer tid.

– Grunnen til at det er mange arbeidsløse somaliere er at mange akkurat har kommet til landet, sier han.

Dette mener han også er grunnen til at det er få som tar høyere utdanning. At mange somaliske barn får for mye frihet i oppveksten kommer av at foreldrene ikke har forstått hvor grensene går i det norske samfunnet. De fleste somaliske foreldre vil helst at barna skal gifte seg med andre somaliere, men det er ikke noe stort problem om barna vil velge en norsk ektefelle. Abdile legger vekt på at det selvfølgelig kan være noen unntak.

Vellykket, men ufri

Basert
på intervjuer med tamilsk og somalisk ungdom og annen forskning
hevder Ada Engebrigtsen at maktforhold, tilhørighet og
avhengighet ikke svekkes, men forandrer seg i møte med økt
individualisering.

Tamiler er godt utdannet, og det er lav arbeidsledighet i denne gruppen. Somaliere gjør det dårlig på skolen og har høy arbeidsledighet. På den andre siden er tamilsk ungdom mer dominert av foreldrenes valg og har mindre handlingsfrihet enn somalisk ungdom.

(Engebrigtsen, Ada. Perspektiver på autonomi, tilhørighet og kjønn blant ungdom. I: Tidsskrift for ungdomsforskning, 2007)

Ordforklaringer:

undersøkelse – vitenskapelig arbeid, gransking, her: intervjuer med ungdom for å finne ut mer om deres liv

tilpasse – her: bli mer som nordmenn, ta deler av den norske kulturen inn i livet

selvsentrert – som tenker mest på seg selv

arrangere – planlegge, her: når foreldrene finner ektefelle til barna