«Importerte» utenlandske koner og vold

Et vitne var til stedet som begynte å banke på dører til folk omkring åstedet og be om hjelp. Den siktede nordmannen ble selv skadet i ulykken, og ble pågrepet av politiet umiddelbart. Offeret ligger fortsatt på sykehus i dag.

– Han har ødelagt hele mitt liv og gjorde meg handikappet. Jeg ble operert i seks timer, fikk armbrudd og brudd flere steder i knærne og i foten., forteller offeret til Utrop. Hun forstår ikke hvilken grunner ekskjæresten hadde for åkjøre på henne. Kanskje dette er jalusi?

Hun sluttet forholdet med ham for ett år siden. Hun var på diskotek og gikk derfra med en venn. Ekskjæresten forfulgte henne og påkjørt med bilen.

-Jeg hadde mange livsplaner og drømmer. Nå er alt utsatt. Jeg ønsker at mannen blir straffet, selv om det skal gå flere år for å oppnå dette målet, må han få sin straff. Han har ødelagt hele mitt liv, sier kvinnen.

Klarer ikke å stå fra senga fortsatt
Det er litt over to uker etter at hendelsen fant sted, men offeret ligge på sykehus og klarer ikke å stå oppreist.

Ortopedisk lege Charani på sykehuset hvor offeret ligger, bekrefter at pasienten har blitt operert og at helsetilstanden er stabil, og ikke forverret, siden tragedien.
Nordmann siktet for drap
Offerets advokat, Sølvi Løkke, kommer til å ivareta hennes interesser som bistandsadvokat og ønsker å fremme eventuelt erstatningskrav til siktede. Hun uttaler at hennes klient ønsker bare å være i ro på nåværende tidspunkt.

Politiadvokat Morten Daae fra Vest-Finnmark politidistrikt bekrefter at personen som kjørte bilen er pågrepet. Han kjørte på offeret i beruset tilstand og ble også selv skadetEn norsk mann er siktet for drapsforsøk og varetektfengslet inntil rettsaken starter til våren. Hendelsen etterforskes fortsatt av politiet.

UNDERSAK
Sloss uten resultat

Kvinnebevegelsen i Norge har i mange år kjempet for å få endret 3-års botidsregelen for utenlandske kvinner som er tvunget til å leve i et voldelig ekteskap.

-Vi har ikke fått noe resultat, eller gjennomslag i partiene for dette, forteller daglig leder i Krisesentersekretariatet i Oslo Tove Smaadahl. Tove Smaadahl sier at i 2003 var 45 prosent av kvinnene med utenlandsk bakgrunn som fikk beskyttelse fra krisesenteret, som hadde opplevd psykisk og psykisk vold og mishandling fra sin ektefellens side. En tredje del av dem var gift med etniske nordmenn. Kvinner forteller på krisesentrene om grov vold fra ektefellens side, at mannen tar mat fra dem og de sulter, mange ble tvunget av sin ektefellen til sex med andre menn. Det er mange slike tilfeller og volden er grov. Det er ikke alle kvinner som henvender seg til krisesentre eller anmelder vold.

Smaadahl bekrefter at det er mange russiske damer som havner på krisesentre over hele landet. Det skjedde økning fra 1998 inntil i dag i at etniske norske menn gifter seg med utenlandske kvinner fra nesten alle verdens land, blant annet Russland, Thailand, Filippinene, Afrikanske land, og Polen.

Mange norske menn har ikke innsikt i den kulturen deres koner kommer fra. Det oppstår klart kultur- og mentalitetsforskjell.
– Det er stadig flere turer til Fillippinene, Thailand og Russland som arrangeres av forskjellige ekteskapsbyråer både i Norge og i utlandet, forteller Smaadahl.

Det finnes flere grunner til at utenlandske koner er så populære blant norske menn. Kanskje, blir utenlandske kvinner ofte fremstilt som prototypen av den tradisjonelle kvinnen som er hjemmeværende og passer på familien og og vasker huset.

Noen norske menn ønsker seg en kone ut fra det gamlekjønnsrollemønsteret, .mens mange kvinner fra flere land har en høyere utdannelse, og ønsker å forsette sin utdannelse, og fortsette å gå opp på karriarretrappen. Da begynner det å oppstå konflikter, og ofte blir utenlandske kvinner utsatt for vold som følge av disse drømmeforventninger og drømmer som ikke kommer til å bli i virkeligheten.

Ofte avsluttes blandingsekteskap tragisk. Enda mer tragisk, hvis det er et felles barn i bilde…Veldig tragisk, når utenlandske kvinner anmelder sine norske ektefeller for mishandling, og politiet henlegger saken. Mange utenlandske kvinner føler at de ikke blir trodd av politiet når anmeldelser om legemsfornærmelse henlegges.

-Hvis utenlandske kvinner opplever at de ikke blitt trodd , er det ille. Politiet har lite flerkulturell kunnskap i sitt arbeid, mener Tove Smaadahl.

Politiadvokat Morten Daae fra Vest- Finnmark politidistrikt mener på sin side at politiet behandler anmeldelser både fra utenlandske kvinner og norske kvinner likt. Grunnen til at anmeldelser henlegges ofte av politiet, er at det som oftest ikke finnes vitner i mishandlingssaker, og at kvinnens ord står mot mannens ord. Daae påpeker at alle anmeldelser behandles på alvor uavhengig av kulturell bakgrunn av den som ligger bak anmeldelsen.

UNDERSAK
Tvunget til et voldelig ekteskap

Voldproblematikken og mishandling av kvinner med utenlandsk bakgrunn har økt de siste årene. Flere utenlandske kvinner fra flere land er ” importert ” av sine norske ektefeller og lever i et voldelig ekteskap. Kvinnene må tåle undertrykkelse, fysisk og psykisk vold.
Miljøterapeut Astri Hodne fra Nora insest-og krisesenter i Kirkenes, mener at kvinne mishandling ikke har noe med kulturforskjell å gjøre, og at det ikke bare gjelder utenlandske damer, men også norske damer.
Mange av de utenlandske kvinnene føler seg tvunget til å være gift med en nordmann over lengre tid på grunn av 3-års ekteskapsregel.
Regelen innebærere at dersom kvinnen skiller seg fra ektefellen før det er gått tre år, mister hun oppholdstilatelsen i Norge. Derfor blir kvinnene ofte i et voldforhold som de ikke klarer eller tør å bryte ut fra.
De utenlandske kvinnene er ofte veldig isolerte fra det norske samfunnet. De forstår ikke norsk og får problemer med å tilpasse seg til det norske samfunnet. Ofte har de ikke kunnskap om hvor skal de henvende seg til i Norge hvis de havner i et elle annet vanskelig livssituasjon.

Astri Hodne påpeker at det er ikke kvinnens sin skyld at hun ble utsatt for vold og mishandling.
– Vold er en ledd i en maktkamp for å holde kvinnen fast, og ofte kommer umotivert vold. Kultur- og mentalitetforskjell mellom utenlandske kvinner og norske menn kan være en årsak til dårlig kommunikasjon mellom dem, men ikke noen begrunnelse for voldsbruk.