Frykter fast food-forbud

Kjetil Hegna
Latest posts by Kjetil Hegna (see all)

En ujevn strøm av sultne kunder siger inn dørene til Kebab Corner på Grønland i Oslo.     De fleste har handlet her før. Shazad Akhtar småprater og spøker mens kebabkjøttet stekes og bestillingene klargjøres. Fra en kamerat på Lillestrøm har han hørt rykter om at han ikke lenger får lov til å holde åpent på nettene i helgene.

Foto: Henrik Kreilisheim

Greit forslag
I et brev til justisminister Knut Storberget ber Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), som er regjeringens spesialorgan for å forebygge kriminalitet, regjeringen om å redusere åpningstidene til utsalgstedene for fast food. Shazad Akhtar synes forslaget er greit, dersom det rammer alle som selger varmmat.
– Et forbud må ikke bare gjelde gatekjøkken, men også omfatte store kjeder som Narvesen, 7-eleven, Deli de Luca og bensinstasjoner.
Hvis ikke går det kun ut over de små, sier Akhtar.

Mister levebrødet
Han har imidlertid liten tro på at døgnåpne bensinstasjoner og kiosker vil bli berørt av en endring.
Kebab Corner ligger ikke i nærheten av noen store utesteder. Shazad Akhtar og kona Iram Ghafoor holder åpent om natta først og fremst for faste kunder i nærområdet.
Shazad Akhtar tror ikke konsekvensene av endrede åpningstider blir like store for dem som for visse andre.
Fortjenesten er imidlertid liten på grunn av stor konkurranse, ikke minst fra kioskene, og han er overbevist om at resultatet av forslaget vil bli nedleggelser og tap av arbeidsplasser.
– I Torggata er det flere små gatekjøkken som lever av å selge nattmat. Er det dem de vil ta knekken på? spør Akhtar.

Mange jobber
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var nærmere 500 personer sysselsatte innen gatekjøkkenbransjen bare i Oslo i 2005.
Tallet er trolig enda høyere, siden en del kebab- og burgersjapper har såpass med sitteplasser at de faller inn under restauranter på statistikken.

Økning i Bergen
Leder for KRÅD, Kjellbjørg Lunde, sier rådet blant annet har sett nærmere på opphopningen av salgssteder for fast food, og tilfeller av knubbing og slåssing i tilknytning til disse. Hun trekker frem Bergen som eksempel på en by hvor antallet fast food-aktører har økt kraftig de siste årene, og mener politiet bruker uforholdsmessige store ressurser på å holde ro og orden i helgene.
Lunde mener imidlertid ikke det bør bli helt slutt på matservering om natta.
– Vi har absolutt ikke sagt at alle som selger fast food bør stenge, men vi vil ha en gjennomgang av problemene som har bredt om seg, sier Lunde.

Spesielt ansvar
– Hvilke steder bør stenges?
– Rådet blander seg ikke inn i hvilke kjeder og småbedrifter som rammes. Det får man ta stilling til dersom det kommer en innstramming.
– Gatekjøkkenene er bekymret for at de store kjedene slipper unna?
– Det er forståelig at de som har dette som levebrød ikke vil ha en politikk som fører til at de må stenge. Men politikerne har et overordnet ansvar, svarer Lunde.

Åpne kraner
I tillegg til reduserte åpningstider for matservering, mener hun det er på høy tid at det kommer en debatt om liberaliseringen av sjenkebevillinger i kommunen de siste årene er en ønsket utvikling, og om befolkningen er tjent med at helse- og sosialpolitikk har måttet vike for næringspolitikken.

Ingen avgjørelse
– Det er viktig at vi får en debatt rundt dette, siden stadig færre kommunepolitikere manner seg opp og sier de har nok sjenkesteder. Dersom vi lar næringsinteressene bestemme bør velgerne få vite det, sier Lunde.
Justisdepartementet ønsker ikke å si noe om regjeringen kommer til å gå inn for at utslagssteder for nattmat må holde stengt i helgene.
Ifølge informasjonsrådgiver Trond Øvstedal er saken fremdeles til behandling i departementet.

Ikke kioskbråk
Narvesen, 7-eleven og Deli de Luca hører alle inn under Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).
Informasjonssjef Jarle Hammerstad i HSH viser til loven om døgnåpne virksomheter, og føler seg overbevist om at ingen av de døgnåpne kioskene i HSH må stenge.
– Jeg har vanskelig for å se for meg at dette kommer til å bli en aktuell problemstilling.
Jeg tror ingen politiske partier vil gå inn for det, sier han.
Hammerstad hevder kiosker ikke er spesielt utsatt for bråk i helgene.
– Det er ikke der det er mest fyllebråk. Det er ved serveringsstedene, sier han.

Politiet positive til forbud

Politiet på Sørlandet og Vestlandet har stor tro på at begrenset tilgang på mat vil medføre mindre bråk og vold, mens politiet i Oslo er mer tilbakeholdne.

Av Kjetil Hegna

– Vi mener det oppstår en del problemer både som følge av for lang sjenketid og i tilknytning til mat. På et lite sted som Voss har de som selger mat om natta opplevd mye vold og bråk.
Derfor har politiet fremmet forslag om å avvikle matsalget tidligere på kvelden.
Er det stengt, er det ingen grunn til å oppholde seg i sentrum, så da drar folk hjem i stedet. Sånn sett er det et fornuftig forslag, sier politiinspektør Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.

Sammensatt problem
Konstituert politimester i Agder politidistrikt, Kjell Hegstad, påpeker at helgevolden på byen er et bredt og sammensatt problem.
– Men vi vet at det også oppstår vold i forbindelse med matservering. Derfor kan det være verdt å prøve å stenge matboder tidligere for å få redusert vold og bråk, sier han.

Fokus på sjenking
Oslo-politiet opplyser at de har registrert forslaget fra KRÅD, men at de har hatt mest fokus på sjenkepolitikken, selv om de også ser at det kan oppstå voldsepisoder og andre hendelser i forbindelse med salg av fast food.
– Folk blir igjen lenger i sentrum, mens vi er opptatt av å få folk ut av sentrum når utestedene stenger, skriver informasjonssjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, i en e-post.
Det har ikke lyktes Utrop å få en kommentar fra Troms politidistrikt.