Budsjettkutt på 99 millioner til flyktninger i Norge

Regjeringen foreslo i høst store budsjettkutt til flyktninger i Norge.
Foto: Flickr
Utgiftene til flyktninger i Norge som er godkjent som bistand skåret ned med 99 millioner kroner. Regjeringen ville heller bruke disse pengene på global bistand.
136Shares

Den globale bistanden inkluderer humanitær hjelp, klima og miljø, helse, utdanning og hjelp til sårbare stater. I en proposisjon til Stortinget foreslo regjeringen ifølge Bistandsaktuelt å omdisponere til sammen 292 millioner kroner av bistandsbudjsettet for 2019. Noen poster får økninger, mens andre får mindre kutt. Reduksjonene skyldes i hovedsak forsinket framdrift.

Kutt

•Pliktige bidrag til FN-organisasjoner – 20 millioner kroner

•Kunnskapsbanken  – 18 millioner

•Næringsutvikling – 20 millioner

•Hav og marin forsøpling – 120 millioner

•Flyktningtiltak i Norge – 99 millioner

 

Økninger:

•Humanitær bistand – 27 millioner kroner

•Sårbare stater og regioner – 25 millioner kroner

•Regionbevilgning Afrika – 20 millioner kroner

•Helse – 61 millioner

•FNs aidsprogram – 10 millioner

•Utdanning – 20 millioner

•Norfund – 7,5 millioner (tapsavsetning) og 22  millioner (grunnfondskapital)

•Klima og miljø – 100 millioner.  En del av dette brukes til å øke bidraget til FNs fond for klimatilpasning i utviklingsland med 90 millioner kroner.