Budsjettkutt på 99 millioner til flyktninger i Norge

Regjeringen foreslo i høst store budsjettkutt til flyktninger i Norge.

Den globale bistanden inkluderer humanitær hjelp, klima og miljø, helse, utdanning og hjelp til sårbare stater. I en proposisjon til Stortinget foreslo regjeringen ifølge Bistandsaktuelt å omdisponere til sammen 292 millioner kroner av bistandsbudjsettet for 2019. Noen poster får økninger, mens andre får mindre kutt. Reduksjonene skyldes i hovedsak forsinket framdrift.

Kutt

•Pliktige bidrag til FN-organisasjoner – 20 millioner kroner

•Kunnskapsbanken  – 18 millioner

•Næringsutvikling – 20 millioner

•Hav og marin forsøpling – 120 millioner

•Flyktningtiltak i Norge – 99 millioner

 

Økninger:

•Humanitær bistand – 27 millioner kroner

•Sårbare stater og regioner – 25 millioner kroner

•Regionbevilgning Afrika – 20 millioner kroner

•Helse – 61 millioner

•FNs aidsprogram – 10 millioner

•Utdanning – 20 millioner

•Norfund – 7,5 millioner (tapsavsetning) og 22  millioner (grunnfondskapital)

•Klima og miljø – 100 millioner.  En del av dette brukes til å øke bidraget til FNs fond for klimatilpasning i utviklingsland med 90 millioner kroner.