Lærerdrapet i Frankrike:

Moské inviterer lærere til diskusjon

En forsker fra PRIO presenterer elevers tanker om ytringsfrihet for lærerne.
Arshad Jamil og Islamic Cultural Centre mener dialog er nøkkelen til et mer åpent samfunn.

28. oktober inviterte Islamic Culture Centre (ICC) norske lærere til en dialog om hendelsen i Frankrike, og om hvordan dette kan/vil prege klasserommene i Norge og veien videre. Målet er å fortsette å ha en inkluderende skole med både religionsfrihet og ytringsfrihet.

I samarbeid med dialog- og paraplyorganisasjon, Muslimsk Dialognettverk (MDN), fordømmer muslimer i Norge drapet på den franske læreren Samuel Paty, i et brev til lærere.

– Vi reagerer med forferdelse og sorg over det grusomme drapet. Nå gjelder det å ikke la ekstremistene sette dagsorden, skriver de.

Forenende dialog

ICC får besøk av ca. 8000 skoleelever hvert år, og Arshad Jamil vet at det er et stort behov for informasjonsarbeid og kunnskapsbasert dialog.

Arshad Jamil jobber frivillig i Muslimsk Dialognettverk og er styreleder i ICC-moskéen. Foto: Privat.
Foto : Privat

– Jeg fikk idéen til arrangementet da jeg så at enkelte lærere på Facebook ville dra den polariserende debatten inn i klasserommet. Jeg har stor respekt for læreryrket, men hvis lærere fyrer opp under polariseringen, kan veien videre bli vanskelig. Hvis folk er redde og synes moskéene er mystiske, kan vi invitere dem inn og være åpne, så vi kan diskutere vanskelige temaer sammen.

Jamil mener dialog er alfa omega for å ha et åpent samfunn der man forstår og respekterer hverandre.
– Man må spesielt ha mye dialog med de man frykter eller de som er ukjente, for å lære om- og av hverandre. Dialog fører til at man kan forstå nyansene.

Ytringsfrihetens grenser

Sigurd Lydersen, lærer for innvandrere, mener ungdommen har godt av å ta diskusjonen om ytringsfriheten og dens grenser.
– I klasserom som er blanda møtes elever på likeverdig plan og må forholde seg til hverandre. Alle har grenser, og de grensene skal man respektere, det lærer man jo på skolen. Overført til ytringsfrihet blir det tydelig for ungdommer at også ytringsfriheten har grenser, og de var veldig opptatt av at ting har en hensikt.

– Alle er noe

Even Nordmo, lærer på Østersund ungdomsskole, mener det er viktig å bruke menneskers ulikheter som en ressurs, også i undervisningen.
– Det er viktig at man møtes som individer i klasserommet i stedet for lærer – elev. Alle er noe. Dette kan man bruke i undervisningen på en positiv måte.
– Burde elevenes toleranse testes i klasserommet?
– Det synes jeg, fordi klasserommet byr på trygge rammer, og det er bedre at de toleransegrensene testes i trygge rammer sammen med mennesker vi er trygge på.
– Innebærer det å bruke Muhammed-karikaturer i undervisningen?
– Ja, det kan det gjøre. Jeg har gjort det før, og kommer til å gjøre det igjen.

Mye å lære av ungdommene

Arshad Jamil mener arrangementet i moskéen var en suksess.

– Jeg er veldig fornøyd! Det var en mangfoldig lærerstab som kom fra hele Oslo og Omegn. De hadde mye klokt å komme med.

Han er mest positivt overrasket over elevers innspill om ytringsfrihet som ble presentert av en forsker i Peace Research Institute Oslo (PRIO).

–  Presentasjonen viste at elever på skolene er veldig reflekterte, inkluderende og tolerante, i motsetning til voksne på sosiale medier. Kanskje vi voksne har noe å lære av den nye generasjonen som vokser opp?