Politiet samler inn bevis og dokumentasjon på krigsforbrytelser i Ukraina.
Foto: ispr.gov.pk
Flyktninger bør lagre bevisene på mobilen og datamaskinen. Det sier politiet.

Norge vil bidra med informasjon til de forskjellige internasjonale etterforskningene av krigsforbrytelser. Norge vil også opprette egne straffesaker senere.

Politiet sender elektronisk skjema til flyktninger fra Ukraina. I skjemaet kan flyktninger svare på om de har sett eller opplevd krigsforbrytelser direkte. Det skriver Nettavisen.

Politiet søker de som er ofre eller vært vitne til krigsforbrytelser. Det sier Tone Lill Solstad til Nettavisen. Hun leder det norske arbeidet med å etterforske krigsforbrytelser i Ukraina.

– Så langt har vi mottatt opplysninger fra ca. 140 personer som har vært vitne til eller ofre for mulige krigsforbrytelser. Kripos har mottatt informasjon ved å snakke direkte med flyktningene på mottaket på Råde og ved hjelp av et digitalt spørreskjema, sier politiadvokat i Kripos, Anette Berger til Nettavisen.

Kripos har nasjonalt ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

I mars startet Kripos en arbeidsgruppe ved Nasjonalt Ankomstsenter på Råde i Østfold.

Kripos er en del av politiet.

ORDLISTE

krigsforbrytelse: forbrytelse mot folkeretten og konvensjonen for krigføring, for eksempel drap av sivile. Det kan også være tortur av soldater og sivile.

opprette: sette i gang, starte, grunnlegge, stifte

straffesak: rettsak som gjelder straff for å ha brutt loven, gjort noe galt/kriminelt