Kommunene skal fortsatt ha et tilbud om koronavaksine. De som ikke har tatt
koronavaksine, men ønsker å få vaksine, kan kontakte kommunen de bor i. Fastlegen kan også svare på spørsmål. Tilbud om gratis koronavaksine gjelder også personer som er ny i landet. De kan ha behov for ekstra informasjon. Les mer på ukrainsk her.

Over 80 år?

Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Dosen gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3).

Reise?

Det er forskjellige regler for alle land. Derfor må du sjekke regler og krav om dokumentasjon til landet du skal til. Du kan se på Re-open EU for å sjekke regler og krav om dokumentasjon til de forskjellige landene.

I EU har koronasertifikat gyldighet på 270 dager etter grunnvaksinasjon (2 doser) for personer 18 år og eldre. Alle under 18 år har gyldig sertifikat på ubestemt tid etter grunnvaksinasjon. EU har i tillegg bestemt at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke er det samme som med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet.

Påvist covid-19 gir gyldig sertifikat i perioden 11-180 dager etter positiv test basert på gjennomgått sykdom. Personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, skal kunne få vaksine selv om det medisinsk sett ikke er nødvendig.

Når skal du ta test for koronavirus? Når skal du holde deg hjemme?

Du skal holde deg hjemme når du er syk. For å ikke smitte andre
bør du ha god hånd- og hostehygiene. Du bør også være spesielt forsiktig, og ikke være sammen med personer som er sårbare for alvorlig koronasykdom:

 Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner hvis du akkurat har fått luftveissymptomer.
 I familier med nyfødte og spedbarn, bør ikke få besøk av voksne og barn med luftveissymptomer.

Det er ikke lenger en generell anbefaling å teste seg for koronavirus. De som ønsker kan teste seg når de har symptomer på korona. Det er fortsatt selvtester å få og mange teststasjoner vil være åpne.

Er du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal gjøres. Det er ikke lenger krav til karantene eller isolasjon hvis du tester positivt.