Foto: Thirdman
Flere innvandrere har betalt hjelpere for å få banklån. Det er ikke vanlig å betale hjelpere for å få lån i Norge. Nå advarer bankene mot hjelpere som tar seg betalt.
104Shares

– Vi ser at det har vært flere bekymringsfulle saker i Oslo-området hvor ulike mellommenn har tatt betaling for å ordne lån, sier Endre Jo Reite. Han er direktør i personmarked i BN Bank.

Han har hørt historier han ikke liker. Innvandrere betaler mange penger for å få hjelp til å søke lån i banker. Det er ikke bra. Ingen skal betale for å få hjelp til å søke lån.

– Det finnes seriøse låneformidlere, sier Reite.

En seriøs låneformidler tar ikke betalt for å hjelpe kunder. Kvaliteten på arbeidet til låneformidleren blir sjekket av bankene. De har faste avtaler med bankene. Låneformidlerne får betalt av bankene når de sender kundene videre.

– De skal ikke ta betalt fra kunden, sier Reite.

Nå advarer Reite innvandrere. Du skal ikke betale for å få hjelp til å søke lån i banken.

–  Vi har selv vært vitne til at kunder som søker oss om lån opplyser å ha betalt i hundretusenkronersklassen til «hjelpere» som rent praktisk ikke har gjort annet enn å videresende en lånesøknad til oss, og hvor det eneste kunden kanskje hadde trengt var litt veiledning og tolkehjelp, sier Reite.

Han vil ikke at innvandrere skal bli lurt. Du skal ikke betale penger for å få hjelp.

– Jeg tror det er mange som ender med å betale unødig mye til såkalte hjelpere bare på grunn av utfordringer med språk, og som burde få vite at det ikke er vanlig å betale noen for å få et lån, sier Reite.

ORDLISTE

ulik: forskjellig

mellommenn: person som hjelper, formidler kontakt, kjøper for å selge videre

låneformidler: en person/bedrift som hjelper med deg med å få lån, er bindeledd, mellommann

vitne: se og høre noe

veiledning: gi instruksjon, hjelpe, forklare

bli lurt: betale for noe de ikke skal betale for, betale for en tjeneste som er gratis

ende: slutte, til slutt

unødig: som vi ikke trenger

såkalt: kalles, heter

utfordring: problem