– Vi må snakke om innvandreres psykiske problemer

Dagdoni
– Det er dessverre lite snakk om psykisk helse og velvære blant individer med minoritetsbakgrunn, sier Mayce El-Reem Dagdoni.
Foto: Eva Alnes Holte
Norsk-irakiske Mayce El-Reem Dagdoni vil normalisere praten rundt psykisk helse og velvære blant individer med innvandrerbakgrunn. 
332Shares

Mayce El-Reem Dagdoni flyttet fra Irak til Norge da hun var liten. Som voksen tok hun en bachelor i psykologi ved University of Essex og en mastergrad i innovasjon ved Goldsmiths University of London. Mastergraden hadde fokus på hvordan man kan skape organisatoriske kulturer som fremhever innovativ tenkning.  

Korona-pandemien skaper angst og uro

Mayce El-Reem Dagdoni presenterte nylig arbeidet sitt under Oslo Innovation Week 2020.  Hun understreket at ingen er alene om å føle angst og uro under korona- pandemien. 

– Vi må først legge vekt på og klargjøre de sosiale ulikhetene under en slik situasjon. Det er ikke de samme tilganger til kulturelle, økonomiske og sosiale ressurser for individer med minoritetsbakgrunn som for etnisk norske. Dette har stor påvirkning på sårbarhetsfaktorene som individer med minoritetsbakgrunn opplever under pandemien.

 Sosioøkonomiske forskjeller

Sosiale og økonomiske forhold betyr mye for hvilken hjelp man kan få dersom man har psykiske problemer, sier Dagdoni.

– Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå, økonomi og helse. Sosioøkonomiske faktorer viser også en persons tilgang til ulike ressurser. Dersom noen har lav økonomi så vil de også ha dårlig tilgang til helsetjenester som for eksempel en psykolog, noe mange kunne trengt under omstendighetene vi er i. Pandemien har ført til at en stor andel av befolkningen opplever økonomisk ustabilitet, som igjen fører til angst og uro for fremtiden. I tillegg kommer sosial isolasjon. Mange opplever depresjon og ensomhet. 

Borte bra, men hjemme best

El-Reem Dagdoni var i England da koronaen rammet landet.

– Jeg satt i leiligheten min og visste at jeg ville bli sprø dersom jeg skulle være innestengt der i ukevis, kanskje månedsvis. Jeg bestemte meg for å dra hjem til Romsås.

Dagdoni tok det siste flyet som gikk til Norge fra London i mars. Det var ingenting i veien for å fortsette hjemmekontortilværelsen på Romsås. Hun jobber som Customer Success & Innovations Manager i det engelske selskapet People Matter.

Workshops og podcast

Ved siden av studiet og jobben har hun selvstendig holdt workshops innenfor “growth mindset” og personlig utvikling. Nå har hun også laget en podcasten The Rihla”  som betyr reise” på arabisk. The Rihla tar for seg disse temaene og belyser samtidig situasjonen til individer med minoritetsbakgrunn. 

– I podcasten snakker vi om personlig utvikling, lidenskap, hverdagslig velvære og livskvalitet. Målet er å rette fokus mot disse temaene og gi andre muligheten til å lære av og om individer med minoritetsbakgrunn. Andre får også komme til ordet for å dele sine historier. I tillegg har vi workshops og events. 

– Normaliser prat om psykisk helse

Norsk-irakeren sier det er lite snakk om psykisk helse og velvære blant individer med minoritetsbakgrunn.

– Vi må være åpne for samtalene og gjøre det klart at det er helt normalt og alle opplever angst, uro og stress fra tid til annen. Vi må kunne snakke om hvordan vi egentlig har det istedenfor å gå rundt grøten, både hjemme og på arbeidsplassen. Der må ledelsen virkelig tørre å lede disse samtalene og vise omtanke og interesse for sine ansatte. Oftest er det lite som skal til for at andre skal ha det bra og trives på jobb.

Å jobbe med egen psyke for å få det bedre hjelper også på resultatene på jobben, mener Dagdoni. 

– Mange selskaper trenger innovasjon, men for å være innovative, må vi ha det godt med oss selv – det er da de kreative løsningene kommer, det er da vi kan samarbeide og finne løsninger.