Færre familieinnvandringer til Norge i 2019

Indere utgjorde den største gruppen blant innvandrere som kom til Norge på grunn av familie.
Foto: Pixabay
Det var 400 færre familieinnvandringer til Norge i 2019 sammenlignet med i 2018. Mens antallet gjenforeninger synker, er tallene for familieetablering stabile.
10Shares

Til sammen var det rundt 12.500 familieinnvandringer til Norge i fjor, noe som utgjorde en tredel av alle innvandringene til Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Indere utgjorde den største gruppen blant innvandrere som kom til Norge på grunn av familie.

I 2019 kom det 8.900 personer til Norge for å gjenforenes med familie. Det var rundt 400 færre enn året før og hele 3.200 færre enn i 2017. Ifølge SSB henger dette sammen med at det har kommet færre flyktninger og arbeidsinnvandrere til landet de siste årene. I tillegg har det kommet flere innstramminger.

Det var videre i overkant av 3.000 personer som kom til Norge for å etablere familie. Tallet er stabilt.

I alt har det vært 108.000 familieetableringer i perioden 1990-2019, i overkant av 46.000 til innvandrere og 57.000 til personer i den øvrige befolkningen, ifølge SSB. I den øvrige befolkningen er det flest familieetableringer med personer fra Thailand, Filippinene, Russland, USA og Brasil. Fra de tre førstnevnte landene er det først og fremst kvinner som kommer til Norge for å stifte familie med menn uten innvandrerbakgrunn.

De siste årene har det vært en nedgang i antall personer som har kommet til landet for å etablere seg med noen med flyktningbakgrunn.