Hverdagsvikar

Noriana Hoxhaj er mottaker av hverdagsvikar. Hun går praksisbrev institusjonskokk ved Skullerud VO, og ser fram til å bli ferdig utdannet kokk.
Frazana Perveen er hverdagsvikar i Bydel Grorud. Hun er veldig fornøyd med jobben, og synes det er hyggelig å bli kjent med en annen familie.
41Shares

Noriana Hoxhaj er mottaker av hverdagsvikar og ser lyst på framtiden med den hverdagen hun har med Hverdagsvikar.

– Det er helt avgjørende for meg og min familie at jeg har en hverdagsvikar. Om ikke jeg har dette blir det veldig vanskelig å opprettholde studiene jeg deltar på nå. Jeg vurderer at jeg må gi opp, da skolen starter så tidlig. Jeg vil ikke rekke det, rett og slett, sier hun.

Hva er hverdagsvikar?

Bente Solem Krogstad, NAV Grorud, har ansvar for drift av hverdagsvikar i bydel Grorud. Hun forteller at prosjektet har vært i drift siden 2019. Prosjektet er finansiert av IMDi, og tjenesten er utviklet i samarbeid mellom NAV Bydel Grorud og Moving Mamas – en sosial entreprenør for og med innvandrerkvinner.

Hverdagsvikarene er ansatt i 20 % stilling hos Moving Mamas. Jobben er å gi bistand til kvinner i bydelen som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet omsorgsoppgaver og ansvar i hjemmet.

Hva gjør en hverdagsvikar?

Oppgavene til en hverdagsvikar kan være å levere og hente i barnehage og på AKS (Aktivitetsskolen), slik at de voksne kan rekke jobb eller skole.

Prosjektet bidrar dermed til at begge kommer i jobb eller får utdanning. Hverdagsvikaren får en deltidsstilling som gir noe inntekt, arbeidserfaring og referanser, samtidig som mottaker får hjelp som bidrar til at hun klarer å stå i jobb og sikre egen inntekt.

Bente Solem Krogstad forteller at bydelen har 11 aktive hverdagsvikarer per desember 2020.

– Tilbakemeldingene har vært positive og jeg opplever at tjenesten fungerer godt og er meningsfull for begge parter – både hverdagsvikar og mottaker, sier hun.

Morgenstund

Farzana kommer hjem til Noriana daglig. Noriana drar på studiene sine veldig tidlig. Farzana lager matpakker og sørger for at barna kommer på skolen. Dette bidrar også til at stress og mas reduseres i hjemmet samtidig som mamma rekker skolen i tide.

– Jeg har en viktig oppgave, og samtidig er det veldig hyggelig, smiler Farzana. – Jeg opplever at minstemann venter på meg og er glad når jeg kommer.

Nettverk

Hensikten med Hverdagsvikar er å skape rom for arbeid og inntekt for kvinner med innvandrerbakgrunn.

Prosjektet har også fått en tilleggseffekt – Det har bidratt til å utvide nettverket til kvinnene, sier Krogstad. – Det synes vi er veldig positivt.

Veien videre

– Vi jobber med løsninger og håper å kunne videreføre tjenesten, sier Krogstad. Vi har et ønske om å kunne videreutvikle tjenesten og undersøke betalingsvilligheten til mottakere, slik at denne tjenesten vil kunne være levedyktig utover en eventuell ny prosjektperiode.

Før vi går fra hverandre understreker Farzana hvor god kontakt hun har fått med familien hun er Hverdagsvikar for.

– Jeg blir invitert i bursdag, så jeg føler meg som en del av familien. En slags tante, kanskje? smiler hun.

Kilde: Oslo kommune